image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

РЕФОРМУВАННЯ В ОРГАНАХ ЮСТИЦІЇ

13:59 12.08.2015

Юстиція є однією з ключових сфер державного управління, у якій реалізуються важливі завдання щодо зміцнення законності в державі, організації захисту прав і свобод громадян, забезпечення проведення єдиної правової політики держави.

Перспективний напрямок розвитку держави на зайняття гідного місця серед країн з усталеними демократичними традиціями, утвердження світових стандартів забезпечення і захисту прав та свобод людини зумовлює поступове проведення правової реформи, спрямованої на гармонізацію правової системи України. Роль органів юстиції в цьому процесі є визначальною, розвиток законодавства, що відповідає вимогам міжнародного права, створення умов для забезпечення реалізації прав і свобод громадян, передусім у публічно-правовій сфері, є пріоритетними завданнями при розбудові демократичної правової держави.

Згідно з п. 1. постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 17 «Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», ліквідовано Державну реєстраційну службу та Державну виконавчу службу, покладено на Міністерство юстиції завдання і функції з реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Міністерство юстиції є правонаступником Державної реєстраційної служби та Державної виконавчої служби, що ліквідуються, в частині реалізації державної політики у сферах, зазначених у пункті 1 цієї постанови. Ця реорганізація проводиться з метою оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції та раціонального використання бюджетних коштів.

Підсумовуючи, хочемо зазначити, що на сьогодні в Україні фактично впроваджуються докорінні реформи у всіх напрямах, охоплених сферою юстиції, результатом яких має стати віра громадян у справедливе правосуддя, верховенство права та усунення корупції.

Начальник Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області О.А. Булгаков