image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Про зміни у порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

14:39 16.09.2015

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 401 внесено зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 740 від 25 травня 2006 року.

Зазначеними змінами передбачено, що внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції (далі — суди), а також окремі думки суддів, викладені в письмовій формі.

У разі, якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється, за винятком інформації, яка за рішенням суду підлягає захисту від розголошення.

Оприлюднення для загального доступу постанов про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, про відмову у задоволенні клопотання про такий обшук, про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, про відмову в задоволенні клопотання про проведення такої дії здійснюється через 1 рік після внесення таких визначень до Реєстру.

Надсилання до Реєстру електронних копій судових рішень, крім відповідальної особи апарату суду, відповідно до змін, також може здійснювати і суддя.

З метою надсилання до Реєстру електронних копій судових рішень, винесених суддями, які на момент настання необхідності такої відправки втратили можливість підписання судового рішення власним електронним цифровим підписом (далі ЄЦП) (звільнення судді, хвороба, відпустка тощо), суди надсилають адміністраторові Реєстру посилений сертифікат відкритого ключа ЄЦП відповідальної особи апарату суду. Такий сертифікатнадсилається у вигляді архівного файлу у форматі zip.

Адміністратор реєстру не пізніше ніж протягом робочого дня, наступного після надходження копії наказу про визначення відповідальної особи апарату суду, вносить посилений сертифікат відкритого ключа ЕЦП відповідальної особи апарату суду у список довірених сертифікатів в Реєстрі.

Суди надсилають адміністраторові Реєстру копії всіх судових рішень виключно в електронній формі іззастосуванням автоматизованої системи документообігу з використанням ЕЦП, що передує видачі копії судового рішення.

Окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, надсилаються судами у тому ж порядку, що судові рішеннящодо яких висловлені такі окремі думки.

Також змінено деякі реєстраційні відомості, які додаються до кожної електронної копії судового рішення.

Не пізніше наступного дня після ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту електронні копії судових рішень надсилаються суддею або відповідальною особою апарату суду.

Відомості про дату набрання законної сили судовим рішенням надсилаються до Реєстру не пізніше наступного дня після набрання чинності таким рішенням.

Адміністраторові Реєстру забороняється виключати судові рішення з Реєстру або вносити будь – які зміни в них, крім випадків, пов’язаних з необхідністю виправлення технічної помилки, допущеної під час внесення судового рішення до Реєстру чи ведення Реєстру.

Адміністратор Реєстру здійснює реєстрацію користувача після надходження офіційного листа, підписаного особою, яка дала дозвіл на повний доступ до судових рішень. У листі вказуються строк дії дозволу, посаду, прізвище, ім’я, по батькові особи, якій надається дозвіл.

В. о. начальника Головного

територіального управління юстиції

у Запорізькій області Т.М. Дудін