image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Освіта дорослих як чинник розвитку демократичного суспільства

666777Провідною концепцією освітньої політики на міжнародному та національному рівнях є освіта впродовж життя. Вона є складником інноваційних процесів, які сприяють соціальним, економічним і культурним перетворенням.

Як відомо, науковими, освітніми, культурно-просвітницькими центрами є вищі навчальні заклади.  Саме вони забезпечують механізми реалізації освіти різних категорій дорослих. У контексті зазначеного вище з-поміж розмаїття ВНЗ помітно вирізняється Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, що здійснює освітню діяльність у південно-східному регіоні нашої держави.

Важливим складником інноваційної діяльності університету є робота Науково-методичного центру освіти дорослих (далі – Центр), створеного на базі МДПУ імені Богдана Хмельницького наприкінці 2014 р. спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Такий центр є першим в Україні структурним підрозділом ВНЗ, діяльність якого спрямована на проведення фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти різних категорій дорослого населення в контексті соціально-економічних процесів, які відбуваються в Україні, а також підвищення ефективності підготовки дорослих і впровадження результатів досліджень у практику.

Основними напрямами Центру – є просвітницька місія, спрямованість на подальший розвиток демократичної політичної культури, відповідальності особистості, усвідомленості демократичних принципів життя та пріоритету прав людини. Зважаючи на те, що однією з тенденцій освіти дорослих є формування активного громадянського суспільства та політико-правової компетентності, Центр провів політичні дебати у форматі «вільного мікрофону» на теми «Інвестиційний потенціал міста», «Перспективи благоустрою міста», «Соціалізація людей з особливими потребами»  в межах проекту «Мелітопольські голоси за демократію». Сьогодні зміни у суспільстві вимагають консолідації демократії, тобто відтворення і становлення демократичної політичної культури. Мета проекту – підвищення обізнаності громадськості щодо ініціатив громадянського суспільства шляхом якісної регіональної журналістики.

«Вільні мікрофони» проходили в період передвиборчої кампанії, тому команда центру ставила актуальні завдання: підвищення обізнаності громади у передвиборчих програмах кандидатів в депутати  місцевої ради від політичних партій щодо перспектив благоустрою міста та реалізації прав людей з особливими потребами, інформування громадян щодо змісту передвиборчих програм кандидатів в очільники міста з конкретизацією механізмів для розвитку Мелітополя. Політичні дебати уможливили налагодження вільного спілкування політиків, представників громадських організацій та ЗМІ, а також сприяли прийняттю осмисленого рішення під час голосування громадян.

Учасники заходів активно ставили запитання щодо інвестування та енергоефективності міста, механізмів взаємодій ГО та влади, стратегії розвитку громадського транспорту та соціального житла, корупції в медичній сфері, гендерної політики, шляхів підвищення рівня культури молоді тощо. Мелітопольці цікавились планами майбутніх політиків щодо благоустрою міста, ремонту загальноміських доріг та тротуарів, озеленення мікрорайонів і зон відпочинку, комунального транспорту, вуличного освітлення, ремонту покрівель в багатоповерхових будинках тощо.

На третьому «вільному мікрофоні» Центр звернув увагу політиків та мас-медіа на проблеми різних груп населення, яке потребує підтримки та фасілітації: інваліди, малозабезпечені сім’ї, люди в кризових станах та ін. За допомогою скап-зв’язку до обговорення вищеозначених проблем долучилась Тетяна Фролова – паралімпійська чемпіонка, кандидат в депутати місцевої ради. Тема є актуальною для нашої громади, адже спрямована на забезпечення рівних прав всіх громадян, що є основою демократичного суспільства. Серед найбільш популярних запитань: можливості соціально-педагогічної адаптації, створення ресурсного центру, пріоритети в розподілі фінансування у місті, залучення до інваспорту людей з особливими потребами.

Подібні заходи є прикладом пошуку шляхів залучення громадян до активної колективної діяльності для вияву своїх інтересів, ідей, для інформаційного обміну, висування вимог до держави, що є основою для розвитку демократичного суспільства.

Результати діяльності Центру мають важливе практичне значення і є прогностичними у контексті безперервного процесу інтеграції усіх зацікавлених сторін і громадських інститутів на основі взаємовигідної співпраці з метою розвитку освіти для різних категорій дорослих, а у подальшому – створення доступної, ефективної, результативної освітньої інфраструктури регіону, реалізації концепції розвитку Запорізької області як регіону, що навчається. З глибоким переконанням в досягненні успіху команда продовжує роботу на благо університету, міста, країни.

 

Проект «Мелітопольські голоси за демократію» реалізується Науково-методичним центром освіти дорослих МДПУ та благодійним об’єднанням «Соціальний фонд»; ініціатором проекту є DVV International і кіровоградський «Прес-клуб реформ» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Учасниками всеукраїнського проекту стали команди представників громадських організацій та ЗМІ з Вінницької, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Херсонської областей.

 

Катерина Кучина, Юлія Синицька