image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно


Міністерство-юстиції-УкраїниМетою реформування системи органів юстиції є запровадження спрощеного порядку надання адміністративних послуг та наближення влади до громадянина.

Зокрема, концептуальним аспектом в регулюванні відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, відповідно до Закону України від 01.07.2004 року № 1952 – IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі — Закон), є порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, відповідно до частини 2 статті 28 Закону, для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовому вигляді державним реєстратором чи нотаріусом.

Інформація за суб’єктом речового права на нерухоме майно надається фізичним та юридичним особам в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовому вигляді державним реєстратором чи нотаріусом.

Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну силу, є офіційною та використовується відповідно до законодавства.

Відповідно до пункту 6 Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 р. № 722, інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається за заявою особи, яка бажає отримати таку інформацію, або уповноваженої нею особи (далі — заявник) шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або нотаріуса.

Згідно з пунктом 8 зазначеного вище Порядку, для формування та подальшої реєстрації заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав заявник пред’являє посадовій особі органу державної реєстрації прав, нотаріусу документ, що посвідчує його особу, та подає документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

Разом з тим, згідно з пунктом 13 Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 р. № 722, інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається користувачам, які зареєструвалися на офіційному веб-сайті Мін’юсту з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.

Для реєстрації на офіційному веб-сайті Мін’юсту користувачем обов’язково зазначаються відомості про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України (для громадянина України, який через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), офіційно повідомив про це відповідним органам державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України).

Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі забезпечується за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру шляхом здійснення користувачем пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, завантаження та перегляду інформації з Державного реєстру прав в електронній формі для подальшого її використання, у тому числі, друку.

Крім того, за надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата у розмірі, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1204 “Про затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру”.

Як вбачається з наведеного вище, на сьогоднішній день, отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно можливо як безпосередньо через органи державної реєстрації прав так і самостійно через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

Таким чином, проаналізувавши положення Закону та ряду інших нормативно-правових актів, доходимо висновку, що процедура отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно значно спрощена, а їх норми чітко визначають процедуру надання такої інформації, додержання яких забезпечить належний рівень охорони та захисту права власності фізичних та юридичних осіб на нерухоме майно, що гарантується Конституцією України та виступає однією з найголовніших функцій держави.

Статтю підготував відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області