image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Питання оскарження рішень, дій або бездіяльності державних виконавців

13:54 02.12.2015

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку визначаються Законом України „Про виконавче провадження”.

Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції України, а її завданням є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбачених законом.

Основи організації та діяльності державної виконавчої служби, її завдання, правовий статус працівників органів державної виконавчої служби та їх соціальний захист визначає Закон України „Про державну виконавчу службу”. Так, частиною другою статті 5 Закону України „Про державну виконавчу службу” встановлено, що Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі організують виконання законів і здійснюють керівництво управліннями державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними відділами державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції, координують і контролюють їх діяльність; організують професійну підготовку та атестацію державних виконавців; розглядають скарги на дії державних виконавців; заохочують за успіхи в роботі і накладають стягнення за порушення трудової дисципліни; здійснюють матеріально-технічне забезпечення державної виконавчої служби; організовують виконання рішень відповідно до закону, надають рекомендації щодо виконання державними виконавцями рішень у порядку, встановленому законом.

Статтею 10 Закону України „Про державну виконавчу службу” встановлено, що контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби здійснюють Міністерство юстиції України через Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі – через відповідні управління державної виконавчої служби.

Згідно частини першої статті 83 Закону України „Про виконавче провадження” контроль за своєчасністю, правильністю і повнотою виконання рішень державним виконавцем здійснюють начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, а також керівник вищестоящого органу державної виконавчої служби. Частиною другою вищевказаної статті встановлено, що начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, при здійсненні контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, визнати недійсним складений державним виконавцем акт, зобов’язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Отже, з вищевказаного вбачається, що законодавством не надано право районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції здійснювати контроль за виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню.

Слід зазначити, що порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби визначений статтею 82 Закону України „Про виконавче провадження” (далі – Закон).

Законом встановлено право стягувача та інших учасників виконавчого провадження (крім боржника) оскаржити рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби, шляхом подачі скарги до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду.

Боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої службивиключно в судовому порядку.

Таким чином, законодавство не надає начальникам територіальних управлінь юстиції право розглядати скарги на дії, рішення або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби, подані в порядку статті 82 вищевказаного Закону.

Увага! Частина 7 статті 82 Закону містить вимоги до скарги у виконавчому провадженні, яких при написанні такої скарги необхідно дотримуватися, оскільки у разі, якщо скарга не відповідає вимогам Закону, вона розглядається начальником відділу державної виконавчої служби в порядку, встановленому Законом України „Про звернення громадян”.

Скарги, що подані у виконавчому провадженні начальнику відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, розглядаються ним з винесенням постанови про задоволення чи відмову в задоволенні скарги, у 10-денний строк з дня її надходження. Вказана постанова також у 10-денний строк може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до суду.

Начальник Запорізького

міського управління юстиції Л.Є.Кожемякіна