image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Особливості банкрутства фермерського господарства

ministerstvo-yustitsiyi-ukrayiniДіяльність сільськогосподарських товаровиробників, зокрема сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, на відміну від інших суб’єктів господарювання, залежить від природно-кліматичних умов, в яких вона здійснюється, сезонності сільськогосподарського виробництва та супроводжується через це підвищеними ризиками в отриманні запланованих (прогнозованих) доходів і, як кінцевого результату, прибутку. Усе це визначає специфіку виробництва сільськогосподарської продукції, особливо рослинництва, в процесі якого сільськогосподарський товаровиробник зіштовхується не тільки з традиційними проблемами ринкових відносин (вартість матеріально-технічного забезпечення виробництва, конкуренція, якість продукції, ринки збуту, ціни і т.ін.), але і з не залежними від людини природними умовами. Враховуючи зазначені фактори, діючий Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22.12.2011 №4212- VI  зі змінами та доповненнями в редакції, що діє з 19.01.2013, визначив особливості банкрутства суб’єктів господарювання вищезазначеної категорії, надаючи при цьому їм певні преференції.

Згідно із статті 1 Закону України “Про фермерське господарство” фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону. Статтею 19 зазначеного Закону визначено, що майно фермерського господарства належить його членам на праві загальної спільної власності.

Відповідно до статті 93  Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22.12.2011 №4212- VI  зі змінами та доповненнями в редакції, що діє з 19.01.2013,   підставою для визнання фермерського господарства банкрутом є його неспроможність задовольнити протягом шести місяців після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт вимоги кредиторів за грошовими зобов’язаннями та/або зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Таким чином Закон пов’язує строк несплати фермерським господарством за грошовими зобов’язаннями із закінченням сезону сільськогосподарських робіт, збільшивши при цьому строк розрахунків на три місяці проти строку несплати, що зазвичай застосовується при порушенні провадження у справі про банкрутство.

Заява підприємця — голови фермерського господарства про порушення справи про банкрутство подається до господарського суду за наявності письмової згоди всіх членів фермерського господарства.   Заява підписується головою фермерського господарства.   До заяви голови фермерського господарства про порушення справи про банкрутство також додаються документи, які містять відомості:

  • про склад і вартість майна фермерського господарства;
  • про склад і вартість майна, яке належить членам фермерського господарства на праві власності;
  • про розмір доходів, які можуть бути одержані фермерським господарством після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт.

Зазначені документи додаються головою фермерського господарства до відзиву на подану кредитором заяву про порушення справи про банкрутство.

Слід звернути увагу також на ще одну особливість банкрутства фермерського господарства,яка полягає у тому, що головою фермерського господарства у двомісячний строк з дня прийняття господарським судом заяви про порушення справи про банкрутство фермерського господарства може бути подано до господарського суду план відновлення платоспроможності фермерського господарства. Але в той же час такий план не буде подаватися, якщо відсутні відповідні умови відновлення платоспроможності фермерського господарства. У разі, якщо здійснення заходів, передбачених планом відновлення платоспроможності фермерського господарства, дасть змогу фермерському господарству, зокрема за рахунок доходів, які можуть бути одержані фермерським господарством після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт, погасити вимоги за грошовими зобов’язаннями, господарським судом ухвалою вводиться процедура розпорядження майном фермерського господарства.

Процедура розпорядження майном фермерського господарства вводиться на строк закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт з урахуванням часу, необхідного для реалізації вирощеної (виробленої та переробленої) сільськогосподарської продукції. Зазначений строк не може перевищувати п’ятнадцяти місяців.

В той же час процедуру розпорядження майном фермерського господарства може бути достроково припинено господарським судом за заявою призначеного судом розпорядника майна чи будь-кого із кредиторів у разі невиконання заходів, передбачених планом відновлення платоспроможності фермерського господарства чи/та наявності інших обставин, які свідчать про неможливість відновлення платоспроможності фермерського господарства (наявність реального прогнозу недоотримання (неотримання) урожаю через стійкі несприятливі погодні умови, приплід тварин через захворювання корів, свиней і т. ін.).

Після дострокового припинення процедури розпорядження майном фермерського господарства фермерське господарство визнається господарським судом банкрутом і відкривається ліквідаційна процедура.

У разі визнання господарським судом фермерського господарства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури до складу ліквідаційної маси фермерського господарства включаються нерухоме майно, яке перебуває у спільній власності членів фермерського господарства, в тому числі насадження, господарські та інші будівлі, меліоративні та інші споруди, продуктивна і робоча худоба, птиця, сільськогосподарська та інша техніка і обладнання, транспортні засоби, інвентар, та інше майно, набуті для фермерського господарства на загальні кошти його членів, а також право оренди земельної ділянки та інші майнові права, які належать фермерському господарству і мають грошову оцінку.

У разі банкрутства фермерського господарства земельна ділянка, надана фермерському господарству в тимчасове користування, у тому числі на умовах оренди, використовується відповідно до Земельного кодексу України.

Майно, що належить голові та членам фермерського господарства на праві приватної власності, а також інше майно, стосовно якого доведено, що воно набуто на доходи, які не є у спільній власності членів фермерського господарства, не включаються до складу ліквідаційної маси.

Нерухоме майно, а також майнові права щодо нерухомого майна, які включаються до складу ліквідаційної маси фермерського господарства, можуть бути продані тільки на аукціоні, обов’язковими умовами якого є збереження цільового призначення сільськогосподарських об’єктів, що продаються.

З дня прийняття постанови про визнання фермерського господарства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури діяльність фермерського господарства припиняється.

Копію постанови про визнання фермерського господарства банкрутом господарський суд надсилає до органу, який здійснив державну реєстрацію фермерського господарства, та органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням фермерського господарства для внесення відповідних записів до державних реєстрів для прийняття відповідних рішень.

За результатами ліквідаційної процедури господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію  фермерського господарства . Копія цієї ухвали надсилається органу, який здійснив державну реєстрацію банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також власнику майна та органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута.

Таким чином,  фермерське господарство вважається ліквідованим з дня внесення відповідного запису до  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

В.о. начальника управління А.А. Данов