image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Запроваджено новий порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

89044822_4428980_voprposotvet_1-300x300З 18.01.2015 на всій території України діє новий Порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2015 № 2710/5 .

Новелою даного Порядку є порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та Організатора торгів щодо реалізації арештованого майна, який здійснюється через особисті кабінети відділів державної виконавчої служби та Департаменту державної виконавчої служби в Системі.

Особистий кабінет відділу державної виконавчої служби це розділ Веб-сайту, доступ до якого мають начальник та державні виконавці відділу державної виконавчої служби, який передав арештоване майно на продаж, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, щодо яких державним виконавцем подано заявки на реалізацію арештованого майна.

Також, новим є те, що державний виконавець після закінчення строку для подання заперечень сторін виконавчого провадження проти визначення вартості (оцінки) майна у разі відсутності таких заперечень готує проект заявки на реалізацію арештованого майна і направляє його начальнику відділу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, для підписання та передачі заявки Організатору. В Запорізькій області організатором торгів є Запорізька філія Державного підприємства «СЕТАМ».

 Начальник відділу після отримання проекту заявки та документів щодо передачі майна на реалізацію у строк до трьох робочих днів перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства, наявність відомостей про місце зберігання й демонстрації майна та у разі виявлення порушень визначає їх перелік та встановлює строк для усунення порушень, який не повинен перевищувати трьох робочих днів, а у разі, якщо відповідно до законодавства реалізація майна неможлива, документи щодо передачі майна на реалізацію повертаються державному виконавцю, який їх подав, із зазначенням визначених законодавством підстав, що унеможливлюють реалізацію майна.

У разі встановлення відповідності документів вимогам законодавства чи після приведення їх у відповідність до вимог законодавства начальник відділу державної виконавчої служби підписує (за допомогою електронного цифрового підпису) заявку на реалізацію арештованого майна та надсилає її Організатору в електронному вигляді через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби для внесення інформації про проведення електронних торгів у Систему.

Слід відмітити, що направлення всіх документів в електронному вигляді значно пришвидшить строки передачі майна на реалізацію.

За відповідність документів, на підставі яких вноситься інформація до Системи, а також за достовірність інформації, зазначеної у заявці, відповідають посадові особи відповідного органу державної виконавчої служби.

Після внесення лота до Системи автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який становить:

для лотів зі стартовою ціною до 5 000,00 грн — 10 календарних днів;

для лотів зі стартовою ціною від 5 000,01 до 1 000 000, 00 грн — 20 календарних днів;

для лотів зі стартовою ціною від 1 000 000,01 грн — 30 календарних днів.

Електронні торги у формі аукціону розпочинаються о 09.00 годині дня, визначеного в інформаційному повідомленні, та закінчуються на третій календарний день о 22.00 годині.

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подання останньої цінової пропозиції, але не пізніше 24.00 години.

Отже, електронні торги — це абсолютно відкритий ринок, який може проконтролювати кожен через Інтернет, переглянувши хід торгів, або ж узяти в них участь.

Веб-сайт Системи електронних торгів арештованим майном знаходиться за посиланням: www.setam.net.ua.

Начальник Управління М.О.Селезньов

 

Додаток 2

Особливості реалізації майна через електронні торги на комісійних умовах

З 18.01.2015 на всій території України діє новий Порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2015 № 2710/5 .

Тепер, законодавець передбачив реалізацію рухомого майна на комісійних умовах. Зокрема, реалізація рухомого майна, вартість якого не перевищує ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 2 550 грн., товарів побутового вжитку може здійснюватися на комісійних умовах.

Реалізація іншого рухомого майна може здійснюватися на комісійних умовах лише у разі, якщо стягувач не заперечує проти цього.

Проте, слід зазначити, що рішення про реалізацію майна на комісійних умовах приймається посадовою особою Організатора, якщо майно відповідає всім критеріям, визначеним цим Порядком, керуючись принципом максимальної ефективності (реалізація майна за найбільшою ціною у найкоротший строк).

Інформація про лот, який буде реалізовуватися на комісійних умовах, вноситься в систему не пізніше другого календарного дня з моменту надходження заявки на реалізацію арештованого майна.

При реалізації майна на комісійних умовах гарантійний внесок учасником електронних торгів не сплачується.

Реалізація майна на комісійних умовах здійснюється протягом місяця з моменту внесення інформації про лот у Систему за стартовою ціною лота, що фіксується на період реалізації, та не передбачає підвищення ціни під час торгів. Якщо протягом цього строку майно не реалізовано на комісійних умовах, воно підлягає уцінці в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження».

Придбати майно на комісійних умовах може будь-який зареєстрований у Системі учасник в будь-який момент, починаючи з часу розміщення інформаційного повідомлення про реалізацію майна в Системі.

Покупцем майна, що реалізується на комісійних умовах, стає особа, яка перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом однієї години) сплатила на рахунок Організатора суму (ціну лота разом із винагородою Організатора), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем.

У разі відсутності в Організатора підтвердження сплати вартості лота та винагороди Організатору учасником протягом однієї години з моменту подання відповідної заявки вона анулюється та переможцем торгів за лотом вважається наступний учасник, що подав відповідну заявку раніше за інших. Протягом періоду очікування сплати вартості лота та винагороди Організатору учасником Система повідомляє про це інших учасників та робить технічно неможливими подання заявки від іншого учасника торгів та сплату вартості лота іншими учасниками. Після спливу відповідного строку в разі належної сплати учасником вартості лота та винагороди Організатору торги визнаються закінченими, в разі несплати — Система надає можливість подання заявки на купівлю лота та його оплату іншим учасникам.

Начальник Управління М.О.Селезньов