image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Виключні умови обмеження доступу до інформації

Доступ до інформації  розпорядник інформації може обмежувати  лише за наявності трьох складових умов, які визначені в статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» виключно:

  1. В інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
  2. Розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
  3. Шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Також потрібно зауважити, що обмеженість до інформації не є сталим у часі, особливо це стосується інформації, володарями якої є органи державної влади та місцевого самоврядування.  Як правило,  обмежена інформація,  яка знаходиться у них з часом набуває статусу публічної.

Тож вона розпорядниками повинна надаватися за запитами, а інформація, яка визначена статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  обов’язково оприлюднена.

Не може обмежуватися інформація розпорядником:

  1. 1. Інформація, доступ до якої обмежено неправомірно (напр.: екологічна інформація, про загрози аварій та катастроф тощо);
  2. Інформація, щодо якої зникли законні підстави обмеження у доступі;
  3. Інформація з обмеженим доступом, правомірно оприлюднена раніше;
  4. Інформація про розпорядження бюджетними коштами та державним чи комунальним майном;
  5. Інформація про осіб:
  • що претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;
  • обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

У випадку наявності в документах інформації з обмеженим доступом документ надається з вилученням (ретушуванням, зафарбовуванням, заклеюванням, заміною інформації на відповідну позначку тощо) такої інформації.

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

документування та контрою Головного

територіального управління юстиції  у

Запорізькій області                                                                І.М.Пісецька