image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії

ministerstvo-yustitsiyi-ukrayiniДержавна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії

Нормативно-правове регулювання:
1. Закон України «Про політичні партії в Україні».
2. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1133 “Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань у скорочені строки”.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про політичні партії в Україні» політична партія забезпечує внесення змін до відомостей про політичну партію, її обласні, міські і районні організації або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, а також про первинні осередки політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань», у 10-денний строк після прийняття рішень з цих питань.

Рішення про зміни до відомостей про політичну партію, її обласні, міські і районні організації або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, а також про первинні осередки політичної партії, що містяться в Єдиному державному
реєстрі, приймаються в порядку, визначеному статутом партії, та оформляються протоколом засідання відповідного уповноваженого органу.

Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії зі статусом юридичної особи:
1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (форма заяви, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2015 №15/5 “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”).
2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою.
3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління.
4. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру.
5. Відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), — у разі внесення змін до складу керівних органів.
6. Документ про сплату адміністративного збору.

Перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації змін до відомостей у зв’язку зі зміною місцезнаходження:
1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
2. Документ про сплату адміністративного збору.

Розмір адміністративного збору за державну реєстрацію:
0,3 мінімальної заробітної плати (410 грн.) — за державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії з правом юридичної особи.
Безоплатно — у разі державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії без статусу юридичної особи.
У подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію — 820 грн. — у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (крім внесення змін інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою) протягом шести годин після надходження документів для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.
У п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію — 2050 грн. – у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (крім внесення змін інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою) протягом двох годин після надходження документів для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.
У разі подання на державну реєстрацію документів в електронній формі справляється 75 відсотків адміністративного збору, встановленого для даної послуги.

Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації — не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Головний спеціаліст відділу державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців, друкованих засобів масової
інформації та легалізації громадських
формувань Управління державної реєстрації
Головного територіального управління
юстиції у Запорізькій області Д.Ю. Пилипенко