image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Спадковий договір

ministerstvo-yustitsiyi-ukrayiniНа сьогодні небагато українців знають, що крім спадкування за заповітом або за законом, майно може перейти до іншої особи після смерті власника на підставі спадкового договору.

Спадковий договір – це договір, згідно з яким одна сторона (набувач) бере на себе обов’язок виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і за це отримує право власності на майно відчужувача після його смерті.

Істотними умовами будь-якого договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Предметом же спадкового договору є розпорядження відчужувача та майно, яке буде набуто у власність набувачем. За спадковим договором у власність може передаватись як рухоме, так і нерухоме майно. Набувач у спадковому договорі може бути зобов’язаний вчинити певну дію на користь відчужувача майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття.

Відчужувачем за спадковим договором може бути будь-яка фізична особа. Набувачем – будь-яка фізична або юридична особа.

Особливості спадкового договору за участі подружжя полягають в тому, що предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя. Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.

Спадковий договір укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Крім цього, вищевказаний договір реєструється у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 1307 Цивільного кодексу України встановлює гарантії додержання прав та законних інтересів учасників спадкового договору. Так, нотаріус накладає заборону на майно визначене у спадковому договорі. Крім того, відчужувач має право призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконання спадкового договору після його смерті, у разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини. Також, слід зазначити, що заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі є нікчемним, незалежно від часу його складання.

За загальним правилом набувач отримує право власності на майно після смерті відчужувача. Проте факт смерті відчужувача може бути й не єдиною передумовою переходу права власності. У випадках, коли в спадковому договорі встановлюється обов’язок вчинити певні дії після смерті відчужувача, право власності на майно перейде до нього після вчинення цих дій.

Спадковий договір може бути розірваний судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень, а також розірваний на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача.

 

 

Провідний спеціаліст відділу з питань нотаріату

Головного територіального управління

юстиції у Запорізькій області     Тетяна Пригор