image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Роз’яснення щодо змін у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

1293025656_1266578585_notariusЗ 01 січня 2016 року набрали чинності у новій редакції Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснюється відповідно до законодавства за допомогою чинного програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Нотаріуси наділені повноваженнями державних реєстраторів прав на нерухоме майно та здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень як без вчинення нотаріальної дії, так і у результаті вчинення нотаріальної дії, щодо такого майна.

Державна реєстрація прав власності проводиться за заявою заявника, яка формується нотаріусом або його помічником за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав та роздруковується в двох примірках. На заяві заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) та нотаріус або його помічник проставляють  свої підписи. Один примірник заяви надається заявникові. Після цого заява реєструється в базі даних заяв.

Заявник для формування та реєстрації заяви подає наступні документи: документ, що посвідчує особу заявника;  оригінали документів, необхідні для відповідної реєстрації; документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та/або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав. Для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна подаються документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна та документ. Що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків надання відомостей про кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинки). Нотаріусом не приймаються документи з підчищеннями та або дописками, закресленими словами та іншими необумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, що не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст, а також оформлені з порушенням вимог законодавства.

Після проведення всіх реєстраційних дій нотаріус формує інформацію з Державного реєстру прав. За бажанням заявника інформація з Державного реєстру прав може бути надана у паперовій формі з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено реєстраційний збір, на білому папері форматом А4, без проставлення підпису та печатки державного реєстратора.

Статтями 19, 34  Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  визначено строки та плату за проведення державної реєстрації:

 

Вид реєстрації Ставка % Ставка у гривні
за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк, визначений статтею 19 цього Закону(у строк, що не перевищує 5 робочих днів) 0,1 розміру мінімальної заробітної плати 140,00
за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк, визначений статтею 19 цього Закону (у строк, що не перевищує 14 робочих днів) 1 мінімальна заробітна плата 1380,00
за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк 7 робочих днів 5 мінімальних заробітних плат 6890,00
за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви 10 мінімальних заробітних плат 13780,00
за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 2 робочі дні 1 мінімальна заробітна плата 1380,00
за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви 2 мінімальні заробітні плати 2760,00
за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви 5 мінімальних заробітних плат 6890,00
за державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, у строки, визначені цією статтею 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію права власності
за державну реєстрацію обтяжень у строк, визначений статтею 19 цього Закону

(у строк, що не перевищує 24 годин, крім вихідних та святкових днів)

0,05 розміру мінімальної заробітної плати  

70,00

за державну реєстрацію обтяжень протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви 0,5 розміру мінімальної заробітної плати  

690,00

за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника 0,04 розміру мінімальної заробітної плати  

60,00

 

Плата за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
у паперовій формі 0,025 розміру мінімальної заробітної плати 34,00
в електронній формі 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати 17,00

 

Рахунки по сплаті адміністративного збору та за надання інформації з Державного реєстру прав знаходять на сайті Державної казначейської служби України, або їх можна отримати у нотаріуса, який буде проводити державну реєстрацію прав.

Інформація з Державного реєстру речових прав розміщується на веб-порталі Міністерства юстиції України для доступу до неї заявника з метою її перегляду та з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено адміністративний збір, її завантаження і друк.

 

 

Приватний нотаріус Енергодарського

міського нотаріального округу                                                         Ліпко Наталія Володимирівна