image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Надання інформації з Державного реєстру прав

Міністерство-юстиції-УкраїниВідповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених цим Законом.

Зазначеним Законом  встановлено відмінну процедуру від донедавна діючої щодо отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, як посадовими особами, адвокатами під час здійснення відповідних повноважень, так і фізичними та юридичними особами про зареєстровані права на об’єкти нерухомого майна.

Так, для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі державним реєстратором.

Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства.

Згідно з Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року №1127 інформація з Державного реєстру прав за бажанням заявника може бути надана у паперовій формі державним реєстратором, нотаріусом або його помічником з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено реєстраційний збір, шляхом її друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки державного реєстратора.

Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав, за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису.

Власник нерухомого майна або інший право володілець має право на отримання інформації про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно, що їм належить, та обтяження таких прав.

Також, відповідно до норм Закону, державний реєстратор надає інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно, що належить іншим фізичним чи юридичним особам, та обтяження таких прав за запитом посадової особи органу досудового розслідування у зв’язку із здійсненням ним повноважень, визначених законом, у відповідному кримінальному провадженні.

Звертаємо увагу, що у разі невнесення плати за надання інформації або внесення її не в повному обсязі  інформація з Державного реєстру прав не надається.

П.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року №1127 встановлений розмір плати за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Зокрема, за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі — 0,025 розміру мінімальної заробітної плати, що на даний час складає 34,45 грн. (округлено до гривні – 35 грн.); за надання інформації в електронній формі — 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати, що на даний час складає 17,23 грн. (округлено до гривні – 17 грн.); за надання інформації нотаріусам та їх помічникам (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — 0,04 розміру мінімальної заробітної плати, що на даний час складає 55,12грн. (округлено до гривні – 55 грн.).

 

Статтю підготовлено відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області