image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Порядок подання заяви з вимогами до боржника, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство

Міністерство-юстиції-УкраїниІнформація про порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство підлягає офіційному оприлюдненню, що забезпечує можливість кредиторам підприємства-боржника звернутися до останнього з заявами про майнові вимоги.

Оприлюднення відомостей про порушення справи про банкрутство здійснюється в офіційних друкованих органах — газетах «Голос України» або «Урядовий кур’єр». Оголошення  про  порушення   справи   про   банкрутство  повинно містити повне найменування боржника,  його поштову адресу, банківські    реквізити,    найменування    та   адресу господарського  суду,  номер  справи,  відомості  про розпорядника майна.

Згідно з частиною  першою  статті  23  Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22.12.2011 №4212-VI, що діє з 19.01.2013 (далі — Закон України від 22.12.2011 №4212-VI) конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Копії зазначених заяв та доданих до них документів  кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майном.

Відповідно до Закону України «Про судовий збір» за подання до господарського суду заяв кредиторів, які  звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство справляється судовий збір у розмірі 1 мінімальної заробітної плати.

Кредитор (кредитори),  за заявою якого (яких) порушено справу про банкрутство,  не подає (подають) заяв  після  опублікування  в офіційному друкованому  органі  оголошення  про  порушення  цієї справи.  Вимоги ініціюючих кредиторів вважаються визнаними і після їх   перевірки   у підготовчому  засіданні  підлягають  внесенню розпорядником майна до реєстру.

Кредитор (кредитори), за заявою якого (яких)  порушено провадження  у  справі про  банкрутство,  має (мають)  право  заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого у статті 23 Закону України від 22.12.2011 №4212-VI.

Згідно з абзацом шостим частини другої статті  23  Закону України від 22.12.2011 №4212-VI , кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування мають право протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Копії відповідних заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майна.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

Відповідно   до   частини   п’ятої   статті   23  Закону України від 22.12.2011 №4212-VI розпорядник майна боржника не пізніше ніж на десятий день з дня, наступного після закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторами. Рішення боржника   про   невизнання   вимог   може   бути   оскаржене   до господарського   суду,   що   порушив  провадження  у  справі  про банкрутство.

За змістом частини шостої статті 23 Закону України від 22.12.2011 №4212-VI  кредитор, вимоги якого визнані боржником чи господарським судом, має право отримувати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів, визнаних боржником та розпорядником майна. Такий кредитор може подати розпоряднику майна, боржнику та суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів.

Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Заяви кредиторів за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, щодо яких є заперечення боржника, розглядаються згідно з цим Законом.

Вимоги конкурсних кредиторів, визнані боржником або господарським судом, вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Поточні кредитори з вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство, можуть пред’явити такі вимоги після прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. До визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються шляхом їх розгляду у позовному провадженні господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

Якщо конкурсні  кредитори  за  вимогами,  які  виникли  до  дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів   від  дня  опублікування  в  офіційному  друкованому  органі оголошення про порушення  провадження  у  справі  про  банкрутство не звернулися до  господарського  суду з письмовими  заявами  з вимогами до боржника, то вони втрачають право на отримання заборгованості в рамках справи про банкрутство. Встановлений Законом 30-денний строк є граничним,  його закінчення є припиненням у кредитора права на заборгованість,  такі вимоги кредиторів не розглядаються і вважаються погашеними,  про  що  господарський  суд зазначає  в  ухвалі,  якою  затверджує  реєстр  вимог  кредиторів.

Закон пов’язує з пропуском конкурсними кредиторами строку, встановленого для подання ними заяв, припинення їх права вимоги до боржника. Тому кредитори повинні вчасно звернутися до суду із належно оформленою заявою про грошові вимоги до боржника.

 

Головний спеціаліст з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області       О.О. Курінна