image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Нововведення у системі електронного відбору

ministerstvo-yustitsiyi-ukrayiniОсновні нововведення у системі електронного відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство

19.01.2013 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22.12.2011 № 4212-VI (далі – Закон про банкрутство в редакції від 2011 року), у зв’язку із чим Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-ХІІ зі змінами та доповненнями викладено в новій редакції.

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 114  Закон про банкрутство в редакції від 2011 року, кандидатура арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 114  Закон про банкрутство в редакції від 2011 року, Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство затверджується Пленумом Вищого господарського суду України за погодженням з державним органом з питань банкрутства.

Таким чином, на виконання вимог законодавства про банкрутство, 16.01.2013 постановою № 1 Пленуму Вищого господарського суду України за погодженням Міністерства юстиції України було затверджено Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство (далі – стара редакції Положення).

Проте, 01.10.2016 набрало чинності нове Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство, затверджене 14.07.2016 постановою № 8 Пленуму Вищого господарського суду України та погоджене листом Міністерства юстиції України від 12.07.2016  № 24098/15282-0-32-16/9 (далі — Положення).

Відповідно до пункту 1.5. розділу І Положення  метою функціонування автоматизованої системи є об’єктивний та неупереджений відбір кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора у справі про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України та зареєстрованих в автоматизованій системі.

Аналіз норм Положення свідчить про 7 нововведень у системі електронного відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство.

І. Положенням не передбачено рівні кваліфікації арбітражних керуючих, отримання яких визначено Порядком присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам), затвердженого наказом Міністерств юстиції України 22.01.2013 № 145/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за                    № 174/22706 від 22.01.2013 (далі — Порядок присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим).

Старою редакцією Положення передбачалося 5 рівнів кваліфікації арбітражних керуючих, присвоєння яких здійснювалося відповідно до професійних знань арбітражних керуючих.

Арбітражним керуючим, які тільки отримали в установленому порядку свідоцтво, автоматично присвоювався найнижчий — перший рівень кваліфікації (підпункт 3.1. пункту 3 Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим). Питання щодо присвоєння інших рівнів вирішувалося комісією з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим при Міністерстві юстиції України (пункту 5 Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим).

 ІІ. Змінено підхід до визначення спеціалізації арбітражних керуючих.

За старою редакцією Положення, спеціалізація арбітражних керуючих визначалась апеляційними господарськими судами згідно з їх досвідом роботи та ефективністю виконання ними повноважень арбітражного керуючого на підставі статистичних даних, наданих місцевими господарськими судами, в яких арбітражні керуючі виконували свої повноваження. Арбітражним керуючим, які отримали право на ведення діяльності арбітражного керуючого вперше, спеціалізацію визначали апеляційні господарські суди з урахуванням кількості справ про банкрутство відповідних категорій суб’єктів підприємницької діяльності та професійних даних (пункт 2.6. старої редакції Положення).

Тепер же право обирати спеціалізацію надано самим арбітражним керуючим.

Крім того, якщо раніше спеціалізація останніх визначалась з урахуванням виконання ними повноважень арбітражного керуючого у справах про банкрутство, виходячи з приналежності суб’єкта підприємницької діяльності до видів економічної діяльності (КВЕД), форми власності, його категорії, то тепер вона буде визначатися за організаційно-правовими формами господарювання (КОПФГ) та за видами економічної діяльності (КВЕД).

Слід зауважити, що відповідно до пункту 6.2. розділу VI Положення спеціалізація арбітражних керуючих, визначена на 2016 рік, буде дійсною до 31.12.2016.

ІІІ. Знято обмеження територіальності виконання повноважень арбітражних керуючих. Раніше вони брали участь в автоматизованому відборі максимум у двох апеляційних округах (пункт 4.1. розділу IV старої редакції Положення). Тепер, за бажанням, вони можуть брати участь в автоматизованому відборі як в одному, так і в усіх восьми апеляційних округах (пункту 2.3. розділу ІІ Положення).

IV. Нововведенням є те, що Міністерством юстиції України буде підготовано перелік арбітражних керуючих, які призначатимуться на держпідприємства (де частка державної власності перевищує 50%) та підприємства, до яких у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» або її дочірнього підприємства виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений природний газ (пункт 4.1. розділу IV Положення).

 V. Розширено можливості застосування автоматизованої системи. Раніше, якщо від арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, надходила заява про відмову від участі у справі або не надходила заява про участь у справі протягом установленого господарським судом строку, суд призначав арбітражного керуючого без застосування автоматизованої системи (пункт 4.14. розділу IV старої редакції Положення) . Відтепер у разі виникнення такої ситуації суд повинен буде повторно застосувати автоматизовану систему (пункт 4.23. розділу IV Положення).

VІ. Зменшено кількість справ, у яких арбітражні керуючі одночасно можуть брати участь. Раніше автоматизована система виключала арбітражних керуючих з відбору в разі участі у 20 справах про банкрутство (підпункт 4.8.1 пугнкту 4.8. розділу IV старої редакції Положення). Відтепер кількість цих справ буде обмежено 10-ма (пункт 4.11. розділу IV Положення).

VІІ. Знято обмеження щодо кількості відмов арбітражного керуючого від участі у справі. Старою редакцією було передбачено: якщо від арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, тричі надходили заяви про відмову від участі у справі або не надходили заяви про участь у справі, участь арбітражного керуючого в автоматизованій системі могла бути зупинена на один рік (пункту 4.15. розділу IV старої редакції Положення). Нова редакція такого положення не містить.

Начальник відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області  М.В. Югаєв