image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Про відповідальності в підзаконних нормативно-правових актах

ministerstvo-yustitsiyi-ukrayiniПро недопустимість встановлення відповідальності в підзаконних нормативно-правових актах.

Як відомо, органи юстиції відповідно до покладених на них завдань здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також їх територіальних органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.

Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), антикорупційної експертизи, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

При проведенні таких експертиз зустрічаються випадки прийняття актів з порушенням Конституції та чинного законодавства України, зокрема в частині встановлення відповідальності підзаконними нормативно-правовими актами.

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України засади  цивільно-правової  відповідальності;  діяння,  які  є  злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них визначаються виключно законами України.

Згідно з підпунктом 1.1 пункту 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 30 травня 2001 року № 7-рп/2001 «У справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб)» положення пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України треба розуміти так, що ним безпосередньо не встановлюються види юридичної відповідальності. За цим положенням виключно законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності, а також діяння, що є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями як підстави кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності, та відповідальність за такі діяння. Зазначені питання не можуть бути предметом регулювання підзаконними нормативно-правовими актами.

При проведенні правових експертиз органи юстиції звертають увагу на недопустимість посилань щодо встановлення відповідальності у текстах нормативно-правових актів. Якщо такі посилання суб’єкти нормотворення використовують у власних нормативно-правових актах, за результатами правової експертизи такі документи направляються на доопрацювання або приймається рішення про відмову в їх державній реєстрації.

Начальник відділу реєстрації нормативно-правових актів Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Запорізькій  області    М.М. Дєдиш