image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Я МАЮ ПРАВО! Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться в усіх органах та установах юстиції, а також за місцем роботи та проживання населення тими керівниками та посадовими особами органів та установ, які мають право приймати рішення з питань, що входять до їхньої компетенції.

При вирішенні питання про час прийому враховуються внутрішній трудовий розпорядок роботи органів та установ юстиції, а також інші місцеві умови й можливості.

Графіки особистого прийому громадян в органах та установах юстиції затверджуються керівниками цих органів, Графіки особистого прийому громадян за місцем їх проживання і роботи погоджуються відповідно з місцевими державними адміністраціями, сільськими селищними радами, адміністрацією підприємств, установ, організацій.

Графік особистого прийому громадян з зазначенням прізвищ посадових осіб, які повинні приймати відвідувачів, часу й місця приймання вивішується в приміщеннях органів та установ юстиції в місцях, зручних для вільного огляду.

Інформація про особистий прийом громадян за місцем їх роботи і проживання доводиться до відома громадян.

Особистий прийом посадової особи, до компетенції якої належить вирішення питань, порушених громадянином у зверненні, проводиться у її прийомний день за графіком. У разі відсутності цієї посадової особи особистий прийом здійснює уповноважена нею посадова особа. У разі відсутності начальника особистий прийом громадян проводять уповноважені ним посадові особи.

Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються в загальному порядку в Журналі обліку особистого прийому громадян. Даний журнал має бути прошитий, прошнурований, пронумерований, підписаний посадовою особою та скріплений печаткою.

Якщо вирішити порушене в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, то воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. В такому випадку в Журнал заноситься обліковий запис про прийом та заводиться картка особистого прийому, яка реєструється в загальному порядку в Журналі реєстрації заяв, скарг та пропозицій громадян. Інформація про дату реєстрації та реєстраційний індекс цих звернень вноситься до журналу обліку особистого прийому громадян. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Питання, з якими звертаються громадяни, вирішуються при можливості безпосередньо на особистому прийомі. Особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативними актами і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:

задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення;

відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

прийняти письмове звернення (коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення;

якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції органів або установ юстиції, то посадова особа, яка веде приймання, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи треба звернутися за його вирішенням, і по змозі надає в цьому допомогу (повідомляє адресу, номер телефону тощо).

Інформація про прийняте під час особистого прийому рішення вноситься до журналу обліку особистого прийому громадян, а в разі необхідності до картки особистого прийому, та доводиться до відома виконавця (виконавців).

Після прийняття рішення щодо звернення громадянина посадова особа, яка проводила особистий прийом, інші залучені до участі в прийомі посадові особи та громадянин, його представник, повноваження якого оформлені в установленому законодавством порядку, ставлять свої підписи в картці заявника особистого прийому або журналі обліку особистого прийому громадян. Ці підписи свідчать про їх ознайомлення з таким рішенням.

За умови прийняття остаточного рішення за зверненням у картці заявника особистого прийому або журналі обліку особистого прийому громадян робиться відповідна відмітка, а всі матеріали щодо проведення особистого прийому формуються у справу.

Керівництво органу юстиції зобов’язане забезпечити особистий прийом усіх громадян у день їх звернення з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку органу чи установи. Несвоєчасний початок особистого прийому та припинення його раніше встановленого строку неприпустимі.

Начальник Головного територіального управління

юстиції у Запорізькій області С.А.Васильцов