image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Всеукраїнський правовой диктант

25-26 квітня 2018 року Експертнаюридична служба за підтримки Міністерсваюстиції України запрошує прийняти участь у “Всеукраїнському правовому диктанті”, який одночасно буде проходити в 24-х областях України.

Понад 30 містУкраїни в 24 обласних центрах приймуть участь в проекті!

 «Всеукраїнський правовий диктант» – унікальний проект, призначення якого дослідити рівень правової грамотності громадян України, які представляють різні вікові групи, а також показати суспільству, що власна правова безпорадність є вельми небезпечною та має наслідком серйозні фінансові та моральні витрати. Проект даєможливість кожному, хтобажає, пройти тестування та отриматирезультатисвоїхіндивідуальнихзнань в області права. За підсумками проекту будутьсформованіпропозиції для державнихорганіввлади, щодадутьможливістьсуттєвопідвищитирівеньправовоїграмотностігромадянУкраїни. Коженгромадянинзможеперевіритисвійрівеньправовоїграмотності з 5-ти публічнихгалузей права: сфера фінансів, сфера здоров’я, соціальна сфера, особиста сфера, безпека. За результатами проекту буде створена загальна карта правового населенняУкраїни.

Проект підтримують:

Сергій ВасильцовНачальник Головного територіальногоуправлінняюстиції у Запорізькій області:

«На мій погляд, правовий диктант — це унікальний соціальний експеримент, який, наче лакмусовий папірець, проявляє реальний рівень правової грамотності громадян України та виявляє найбільш гострі проблеми у сфері правової обізнаності населення. А коли знаєш «ворога» в обличчя — його набагато легше здолати. Тож цей проект дає змогу не лише виявити найбільш слабкі місця українців у правознавчій галузі, але й сформувати максимально ефективну стратегію в напрямку підвищення рівня правової грамотності громадян України»

 Наталя БогомоловаГолова Координаційної радимолодихюристівприГоловному територіальномууправлінніюстиції у Запорізькійобласті:

«Я підтримую проект «Всеукраїнський правовий диктант» тому, що він привертає увагу кожної людини до розуміння необхідності знати свої права та механізми їх реалізації, дає можливості осягнути рівень власної правової свідомості та дізнатися яким чином можна бути більш впевненим у своїх діях в різних сферах життя суспільства»

 ОлексійБіленко, Руслан Балковийадвокатськеоб’єднання«Біленко, Балковий та партнери»:

«Ми вважаємо, що «Всеукраїнський правовий диктант» допоможе проаналізувати рівень індивідуальних правових знань різних вікових груп населення та надасть певний вектор у подальшій роботі. Мета цього заходу, насамперед, це покращення право-освітницької роботи з населенням з метою захисту та відстоювання їх прав самостійно, як на початковому етапі виникнення порушень або погіршень становища так і процесі їх відновлення»

 Ольга Лях — директор ТОВ «Консалтингово-правова группа «Діалог»,судовийексперт за економічноюспеціальністю–дослідженнядокументівбухгалтерського та податковогообліку і звітності:

«Правоваобізнаність — цепевнийрівеньзахищеності та комфорту у різнихжиттєвихситуаціях. Вважаємо для себе необхіднимпідтриматиініціативу та долучитися до «Всеукраїнського правового диктанту», який направлений звернутиувагу на важливістьпідвищеннярівняправовоїобізнаностінаселення, в тому числі і юного покоління, на розуміннягромадянамизастосуваннясвоїхзнань, навичок при захистісвоїх прав»

 Олена Дємєнєва — представникСекретаріатуВерховної РадиУкраїни в Запоріжськійобласті, член Союзу юристівУкраїни, член Координаційної ради молодихюристів при ГТУЮ в Запоріжськійобласті:

«Я підтримую «Всеукраїнськийправовий диктант», оскількивін є складовою  підвищеннязагальногорівняправовоїкультуринаселення, що є безумовним фундаментом позитивнихзмін в Україні»

Інноваційний аспект проекту цього року — #правовийдиктант для школярів-старшокласників

«Хочу зазначити, щоанкетування з викладеннямситуаційнихзавданьрозробленокомпанієюЕкспертна юридична служба додатково.Ми з Вами всі прекрасно розуміємо, що одним ізаспектіввсебічногорозвиткуособистості є високаправова культура. Адже не можнавважатифізичноздоровулюдинугармонійнорозвиненою, коли вона, маючиширокізнання, добре навчаючись, не знаєсвої права та закони. А тим паче, коли мовайде про наших дітей, наше майбутнє! СтаршокласникиУкраїни матимуть змогу відповісти на ряд простихзапитань(десять), що дасть їм можливість зорієнтуватись і вирішитидлясебечизнають вони свої права, визначенізаконодавствомУкраїни», — Лариса Безуглова, Керівник проекту в Україні.

Просимо ознайомитися з анонснимивідеороликами:

1.https://www.youtube.com/watch?v=TthGad8Ucew

  1. https://www.youtube.com/watch?v=yLjiwPkeT4k

 Участь у проектібезкоштовна!

Більш детально пропроект:https://www.facebook.com/events/402139126967058/

Реєстраціяучасників проекту: www.vpd.in.ua

Он-лайнпроходження диктанту 25-26 квітня (з 8:00 25.04 до 24:00 26.04)

Акредитація ЗМІ до 18:00 25.04.2018

за тел. (097) 521-50-46/bonnik_2006@ukr.net

(Наталя Богомолова–Координатор проекту в м. Запоріжжя)