image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Мелітопольська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Мелітопольська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Орлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області

Мелітопольська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 • директора Орлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області.

Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області знаходиться за адресою: вул. Шкільна, 8,  с. Орлове, Мелітопольський район, Запорізька область, 72341.

Умови оплати праці:

директор Орлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області: тарифний розряд 15; оклад 5451,60 грн.; _____% посадового окладу за вислугу років, 20% посадового окладу надбавка з метою підвищення престижності праці педагогічних працівників, ____ % посадового окладу за звання (за наявності); _____ % надбавка до  посадового окладу за науковий ступінь кандидата педагогічних наук (за наявністю).

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта – вища педагогічна, не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
 2. Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.
 3. Вільне володіння державною мовою.

Перелік необхідних документів:

 1. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1.
 2. Автобіографія та/ або резюме (за вибором учасника конкурсу).
 3. Копія паспорта громадянина України.
 4. Копія (копії) документа (документів) про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста ).
 5. Копія трудової книжки та інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше 3 років на момент подачі заяви.
 6. Довідка МВС про відсутність судимості.
 7. 2 фотокартки 6X4.
 8. Медичні довідки про стан здоров’я щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами : Ф1 40/О та Ф 1 22/О.
 9. Перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти в друкованій формі.
 10. Згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2.
 11. Мотиваційний лист, складений у довільній формі.
 12. Попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/ або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

    Строк подання документів становить  20  календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: каб. 46 вул. Івана Алексєєва, 5, м. Мелітополь, 72319. Кінцевий термін подання документів: 16.00  година  27 листопада  2019 року.

Конкурсна комісія розглядає  заяви про  участь у конкурсі та подані документи і повідомляє кандидатів, яких допущено до участі в конкурсі, про місце, дату  і  час  проведення етапів конкурсного відбору.

Конкурсний відбір проводиться в два етапи.

Перший етап передбачає проведення письмового іспиту для перевірки  на знання Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Кодексу законів про працю України, законодавства України у сфері загальної середньої освіти та письмового вирішення ситуаційного завдання.

На другому етапі конкурсу здійснюється презентація кандидатом перспективного плану розвитку закладу,  а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Дата проведення першого етапу конкурсу: 05.12.2019 року.

Дата проведення другого етапу конкурсу: 09.12.2019 року.

Місце проведення конкурсу за адресою: 72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, 5, каб. 31.

З питань надання додаткової інформації про проведення конкурсу можна звертатись за телефонами 43 14 84, 43 14 88.

______________________________________________________________________________________

Мелітопольська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Терпіннівського колегіуму «Джерело» Мелітопольської районної ради Запорізької області

Мелітопольська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 • директора Терпіннівського колегіуму «Джерело» Мелітопольської районної ради Запорізької області.

Терпіннівський колегіум «Джерело» Мелітопольської районної ради Запорізької області знаходиться за адресою: вул. Таврійська, 7,  с. Терпіння, Мелітопольський район, Запорізька область, 72333.

Умови оплати праці:

директор Терпіннівського колегіуму «Джерело» Мелітопольської районної ради Запорізької області: тарифний розряд 17; оклад 6339,30 грн.; _____% посадового окладу за вислугу років, 20% посадового окладу надбавка з метою підвищення престижності праці педагогічних працівників, ____ % посадового окладу за звання (за наявності); _____ % надбавка до  посадового окладу за науковий ступінь кандидата педагогічних наук (за наявністю).

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта – вища педагогічна, не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
 2. Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.
 3. Вільне володіння державною мовою.

Перелік необхідних документів:

 1. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1.
 2. Автобіографія та/ або резюме (за вибором учасника конкурсу).
 3. Копія паспорта громадянина України.
 4. Копія (копії) документа (документів) про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста ).
 5. Копія трудової книжки та інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше 3 років на момент подачі заяви.
 6. Довідка МВС про відсутність судимості.
 7. 2 фотокартки 6X4.
 8. Медичні довідки про стан здоров’я щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами : Ф1 40/О та Ф 1 22/О.
 9. Перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти в друкованій формі.
 10. Згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2.
 11. Мотиваційний лист, складений у довільній формі.
 12. Попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/ або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

    Строк подання документів становить  20  календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: каб. 46 вул. Івана Алексєєва, 5, м. Мелітополь, 72319. Кінцевий термін подання документів: 16.00  година  27 листопада  2019 року.

Конкурсна комісія розглядає  заяви про  участь у конкурсі та подані документи і повідомляє кандидатів, яких допущено до участі в конкурсі, про місце, дату  і  час  проведення етапів конкурсного відбору.

Конкурсний відбір проводиться в два етапи.

Конкурсний відбір проводиться в два етапи.

Перший етап передбачає проведення письмового іспиту для перевірки  на знання Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Кодексу законів про працю України, законодавства України у сфері загальної середньої освіти та письмового вирішення ситуаційного завдання.

На другому етапі конкурсу здійснюється презентація кандидатом перспективного плану розвитку закладу,  а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Дата проведення першого етапу конкурсу: 05.12.2019 року.

Дата проведення другого етапу конкурсу: 09.12.2019 року.

Місце проведення конкурсу за адресою: 72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, 5, каб. 31.

З питань надання додаткової інформації про проведення конкурсу можна звертатись за телефонами 43 14 84, 43 14 88.

 

Додаток 1

до Положення

Голові конкурсної комісії __________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ________________________________________________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _______________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

 

___ __________ 20___ р.                                ___________________

(підпис)

_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

Додаток 2

до Положення

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                                       __________________

(підп

 

Додаток 3

до Положення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

____ __________20___ р. ________________
(підпис)
___________________
(прізвище, та ініціали)