image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Річний аналіз виробничого травматизму від Мелітопольського відділення УВД ФССУ у Запорізькій області

З метою розроблення дієвих заходів щодо профілактики виробничого травматизму та запобігання нещасним випадкам Мелітопольським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області  (далі – Мелітопольське відділення) проведено аналіз стану виробничого травматизму на підприємствах м. Мелітополь, Мелітопольського, Якимівського та Приазовського районів у 2019 році.

За результатами проведеного аналізу  простежується помітне зменшення кількості травмованих на виробництві. Так, протягом 2019 року у відділенні зареєстровано 21 повідомлення про нещасні випадки на виробництві, що на 43 % менше порівняно з 2018 роком (37 повідомлень), із них 7 – зі смертельним наслідком, що на 22 % менше, ніж у 2018 році.

По місту Мелітополь у 2019 році зареєстровано 12 повідомлень про нещасні випадки на виробництві (30 – у 2018 році), по Мелітопольському району – 6 повідомлень про нещасні випадки на виробництві (4 – у 2018 році), по  Якимівському району – 3 повідомлення (2 – у 2018 році), по Приазовському району випадки травмування на виробництві відсутні (у 2018 році 1 повідомлення).

Таким чином, у 2019 році зростання виробничого травматизму зафіксовано  у Якимівському районі – на 1 випадок та у  Мелітопольському – на 2 випадки. Проте, кількість травмованих серед працівників підприємств, установ, організацій м. Мелітополь зменшилась на 18, а Приазовського району – на 1.

За результатами розслідувань з урахуванням подій попередніх періодів станом на 01 січня 2020 року в Мелітопольському відділенні взято на облік 11 страхових нещасних випадків, у тому числі 1 випадок із смертельним наслідком. У 2018 році страховими було визнано 18 нещасних випадків, із них 1 зі смертельним наслідком. Таким чином, у 2019 році кількість страхових випадків порівняно з 2018 роком зменшилось на 39 відсотків.

Основними галузями економічної діяльності, на підприємствах (в установах, організаціях) яких сталися нещасні випадки у 2019 році, є:

– охорона здоров’я;

– машинобудування і металообробка (виробництво устаткування та обладнання різноманітного призначення);

– загальна освіта;

– сільське господарство.

Із аналізу стану виробничого травматизму видно, що основними причинами нещасних випадків є технічні причини – сталося 5 випадків (45 % від загальної кількості), організаційні причини – 4 випадки (37 %), психофізіологічні – 2 випадки (18 відсотків).

Протягом 2019 року внаслідок технічних причин сталося 5 нещасних випадків (45 % від загальної кількості), 4 працівники було травмовано через організаційні причини (37 %), причиною ще 2 нещасних випадків були психофізіологічні чинники (18 відсотків).

Загалом причинами переважної більшості травмування працівників є: незадовільний стан обладнання, устаткування та виробничих будівель, незадовільна організація безпечного виконання робіт, порушення технологічної та трудової дисципліни, безвідповідальність керівників виробництва і безпосередніх виконавців у питаннях дотримання вимог чинних нормативних актів та інструкцій з охорони праці, особиста необережність потерпілих.

Основними видами подій, які призвели до нещасних випадків у 2019 році, є:

– дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються;

– падіння потерпілого під час пересування;

– травма, заподіяна іншою особою;

Найчастіше травмувалися працівники таких професій, як: лікарі, медичні сестри, слюсарі. Також слід зазначити, що частіше травмувалися працівники, стаж роботи яких менше 5 років.

Моніторинг часу настання нещасних випадків показав, що більша кількість травмувань сталася саме в нічну зміну з 20 до 8 години.

Протягом 2018 та 2019 років випадків професійних захворювань у Мелітопольському відділенні зафіксовано не було.

Мелітопольське відділення закликає роботодавців вживати заходи щодо усунення виробничих небезпек і ризиків, зниження впливу на працівників шкідливих та небезпечних факторів, що можуть призвести до настання нещасних випадків і профзахворювань.

Інформацію або консультацію щодо організації роботи з охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності роботодавці, керівники підприємств, особи, відповідальні за охорону праці на підприємствах, в установах, організаціях, та інші можуть отримати у сервісному центрі з надання консультаційних послуг із питань профілактики нещасних випадків, охорони праці та соціального страхування за адресою Мелітопольського відділення: м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 16, тел.: (0619) 42-67-51.

 Сектор профілактики страхових випадків Мелітопольського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області