image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Таврійський ДАТУ: Розвиток за нами!

IMG_6527 (Копировать1)Головною концепцією змісту лабораторно-практичних занять з базових дисциплін на кафедрі Машиновикористання в землеробстві Таврійського державного агротехнологічного університету є їх практична спрямованість. Професорсько-викладацький склад кафедри щороку проводить аналіз вітчизняних та світових інновацій для сільськогосподарського виробництва та синтезує опрацьований матеріал у вигляді навчально-методичних розробок.

Так, під керівництвом к.т.н., доцента кафедри В.П. Кувачова, був розроблений експериментальний зразок мостового засобу для його використання в системі колійного землеробства, на основі якого було розроблено нову лабораторну робота з дисципліни «Новітні механізовані технології в рослинництві» для студентів механіко-технологічного факультету.

Технології колійного та мостового землеробства сьогодні є дуже актуальними. Оскільки практично в усьому світі є проблема переущільнення грунтів ходовими системами енергетичних засобів та сільськогосподарських машин. Перехід до технологій колійного та мостового землеробства суттєво зменшує площу слідів від рушіїв коліс енергозасобів та машин на полі.

Реалізувати принципи колійної технології землеробства, на думку багатьох вчених світу, можна і «нетрадиційними» мостовими тракторами (мостові трактори Даулера, Biotrac та ін.), відмінною рисою яких від інших енергозасобів є те, що вони рухаються по постійній колії, яка розташована на відстані, рівному їх прольоту, в зоні якій і розміщуються сільськогосподарські знаряддя.

Сьогодні інтерес до мостових енергозасобів суттєво зріс. Над створенням агромостів працюють в США, Англії, Японії, Польщі, Голландії, Росії, Україні та інших країнах. Так, наприклад, в Англії фермер Даулер з 1982 року використовує мостовий трактор на площі 94 га. Результати роботи показали, що урожайність культур, що вирощуються, при цьому збільшилася на 10%, значно зменшилася енергоємність грунту і т.д.

В Ізраїлі на базі трактора з двигуном потужністю 180 к.с. розроблено агроміст із захватом 6 м, який застосовується на культивації, сівбі, внесенні мінеральних та органічних добрив.

В процесі виконання нової лабораторної роботи студенти ознайомлюються з особливостями будови засобів механізації в колійному та мостовому землеробстві, способом їх руху та розвороту, розраховують необхідну вагу та потужність на привід рушіїв. Інтерес студентів до діючої макетної установки мостового засобу дуже великий!

К.т.н., доцент кафедри МВЗ

В.П. Кувачов