image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Тиждень науки у ТДАТУ

У сучасному світі наука є одним із стратегічних елементів безпеки кожної національної держави. Університет в ринкових умовах – це підприємство, що виготовляє два види продукту: нові знання і фахівців, здатних набуті знання ефективно використовувати та розвивати. Тому науково-дослідницька діяльність в ТДАТУ є невід’ємною частиною навчального процесу і сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів.

 

Підійшов до завершення «Тиждень науки в ТДАТУ», котрий був приурочений до Дня науки – професійного свята працівників наукиУкраїни, яке відзначається щорічно у третю суботу травня. Згідно плану, протягом 12-16 травня 2014 р. відбувся відкритий перегляд літератури «Науковий потенціал ТДАТУ», на якому були представлені розділи «Колекція авторефератів дисертацій», «Звіти з НДР лабораторій науково-дослідних інститутів» та «Охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності».

Колекція авторефератів дисертацій наших викладачів: включає видання з 1950 р по 2014 р. Автореферати дисертацій Дідура В.А., Нікіфорової Л.Є., Панченка А.І., Діордієва В.Т., Куценка Ю.М., Овчарова В.В., Федюшка Ю.М., Мунтяна В.О. представлені двічі: на здобуття кандидатського  та  докторського наукового ступеня.

Звіти з НДР, як відображення результатів наукової діяльності науки в університеті, були представлені за останні три роки в розрізі лабораторій та НДІ. Загальна кількість звітів з НДР у фондах наукової бібліотеки майже 800.

За період 2011-2013 рр. співробітниками університету отримано 298охоронних документів на право інтелектуальної власності (патенти України на винаходи,корисні моделі,промислові зразки та авторські свідоцтва). Слід підкреслити, що за показниками цієї роботи університет знаходиться на другому місці серед усіх аграрних ВНЗ країни.

Матеріали виставки викликали зацікавленість співробітників та студентів ТДАТУ. Виставка сприяла пропаганді кращого досвіду та інноваційних пошуків науково-педагогічного колективу університету, формуванню творчого духу змагання, створенню банку інноваційних технологій.Для широкого ознайомлення протягом тижня на радіо університету озвучувалася інформація про напрямки та результати діяльності ТДАТУ за 2013 р. проводилися екскурсії студентів на виставках.

Наукова бібліотека університету презентувала книжкову виставку «Наука в особах та особистість в науці». Представлені матеріали і документи простежують шлях розвитку та зростання науки в університеті.Виставка була представлена трьома  розділами, перший з яких був присвячений доктору сільськогосподарських наук, першому професору Якиму Якимовичу Вєрбіну. Ця людина – великий педагог, науковець, новатор, у 1939 році був нагороджений Орден Трудового Червоного Прапора за наукові досягнення у вирощуванні африканського сорго на півдні України. Під час Великої Вітчизняної війни викладав землеробство в евакуйованих учбових закладах Ашхабаду та Фрунзе (Киргизька РСР) . Після повернення з евакуації Яким Якимович працював у нашому учбовому закладі, з 1946 року він викладач, зав. кафедрою, а згодом – ректор Одеського сільськогосподарського інституту.

Я. Я. Вєрбін — автор багатьох підручників з агрономії, землеробства, ґрунтознавства. І сьогодні його книги є в фондах наукових бібліотек України, Білорусії, Росії, Естонії.

Другий розділ «Наукова плеяда 60 — 80 років» розповідає про розвиток науки в нашому університеті за вказаний період. Це час створення підручників, якими користувалися студенти профільних  вузів усього Радянського Союзу, а деякими користуються донині. Це час створення довідників для середньої ланки сільськогосподарських працівників. Це час розквіту науково-дослідної роботи в МІМСГі.

«Наука в університеті на сучасному етапі»- церозділ присвячений науковим школам та їх керівникам, що діють в нашому університеті. Це, зокрема, наукові школи Сірого І.С. Калитки В.В., Дідура В.А.,Кюрчева В.М.,Надикта В.Т.,Овчарова В.В., Тарасенка В.В., Панченка А.І.,Діордієва В.Т., Никифорової Л.Є., Рогача Ю.П.,Ялпачика Ф.Ю.,Волоха А.М.,Синяєвої Л.В.,Яворської Т.І. Загальна кількість представлених джерел – 96, в тому числі — монографії, статті в наукових та науково-практичних виданняхУкраїни та зарубіжжя.

На офіційному сайті університету був презентований прес-кліпінг «Наукова діяльність МІМСГ-ТДАТА-ТДАТУ у часописах: історичний екскурс». Це тематична добірка матеріалів з періодичних видань та буклетів про науку та наукову діяльність в нашому університеті за 1982-2013 рр. Зокрема, була представлена інформація професора Калитки В.В. та проректорів з наукової роботи, професорівДідураВ.А., КюрчеваВ.М. та НадиктаВ.Т.

16 травня 2014 року відбулося урочисте засідання Вченої Ради університету, на яке були запрошені заступник голови Мелітопольської районної державної адміністрації Апостолов В.І., начальник управлінняагропромислового розвитку Мелітопольської районної державної адміністрації Данченко М.В.,голова Аграрного союзу Запорізької області Тиховод О.М. та голова Аграрного союзуМелітопольського району Масалабов В.М.

Урочисте засідання відкрив перший проректор СклярО.Г., привітавши усіх присутніх з Днем науки. Запрошені гості відмітили високий рівень наукового потенціалу університету та плідну тісну співпрацю науковців з виробничниками регіону в питаннях машиновикористання в землеробстві, технологіях вирощування, збирання та зберігання сільськогосподарської продукції тощо.

Далі виступив проректор з наукової роботи, професор Надикто В.Т., який представив гостям свята виставку сільськогосподарської техніки. За достовірними даними, техніки в такій кількості немає в жодному аграрному університеті України. В ТДАТУ у науково-дослідній роботі та навчальному процесі використовуються найновіші зразки сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

Згідно з укладеними договорами із ТОВ «НВП Херсонський машинобудівний завод» та ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» до університету надходитьнайсучасніша техніка для підготовки наукових співробітників та висококваліфікованих кадрів для аграрного виробництва.

На території університету гості свята оглянули частину нової навчальної техніки та наукові розробки ТДАТУ, зокрема, діючий електричний мотоблок з різноманітними робочими органами для присадибних ділянок та теплиць (розроблено кафедрою автоматизованого електропроводу), міні-електротрактор класу0,2 для малих фермерських господарствта експериментальний зразок агротехнологічного мосту, який не має аналогу у Європі, для використання системи колійного землеробствау великотоварномуовочівництві (розроблено кафедрою машиновикористання в землеробстві).

У свої доповіді професор Надикто В.Т. презентував регіональну програму «Технічна політика в рослинництві Запорізької області на період до 2020 р.», яка була схвалена Постійною комісією з питань агропромислового комплексу та сільськогосподарського виробництва Запорізької обласної Ради.Програма спрямована на зміцнення матеріально-технічного забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції за рахунок раціональної комплексної механізації технологічних процесів в умовах півдня України і містить аналіз прогноз та розвитку постреформованого аграрного сектору, основні завдання технічної політики у рослинництві, техніко-технологічне та дорадчо-наукове забезпечення галузі.

На сьогодні для регіонуактуальною є розробка агротехнологічної політки розвитку галузі рослинництва. Також наукова складова сільськогосподарського виробництва у Запорізькій області повинна продовжувати розв’язувативкрай важливі проблеми щодо експлуатації сільськогосподарської техніки, обробітку ґрунту, внесення добрив та захисту рослин.

Завершилось урочисте засідання Вченої Ради університету оголошенням наказу ректора про заохочення 70 співробітників за значний внесок у розвиток сільськогосподарської науки та підготовку кадрів вищої кваліфікації.

Готуючи висококваліфіковані кадри з практичною підготовкою на сучасній техніці, розвиваючи наукові дослідження та розробки, вирішуючи проблеми і питання сільськогосподарських товаровиробників на достойному рівні, Таврійський державний агротехнологічний університет і надалі буде одним із провідних навчально-наукових центрів регіону.

 Прус Ю.О. – начальник НДЧ Білоцька О.М. – директор наукової бібліотеки