image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Особливості реалізації Закону України «Про очищення влади»

ministerstvo-yustitsiyi-ukrayiniЗгідно Закону України «Про очищення влади» (далі – Закону) очищення влади або люстрація — це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини, і ґрунтується на принципах: верховенства права та законності; відкритості, прозорості та публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; гарантування права на захист.

Закон визначає 2 види таких заборон:

а) заборона протягом 10 років з дня набрання чинності Законом обіймати посади, стосовно яких здійснюється очищення влади, в державних органах та органах місцевого самоврядування;

б) заборона протягом 5 років обіймати посади щодо яких здійснюється очищення влади з дня набрання чинності рішенням суду.

При цьому, перший з них вид заборон вирізняється тим, що вони встановлюються самим Законом, а також застосовуються до таких осіб:

— які займали посади, зазначені у частинах 1 та 2 статті 3 Закону (це зокрема, особи, що обіймали вищі керівні посади в державі (починаючи від Президента, членів Кабінету Міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх заступників, керівників правоохоронних органів, їх заступників; на регіональному рівні – це посади голів облдержадміністрацій, їх заступників, голів райдержадміністрацій, керівників та заступників керівників органів прокуратури, СБУ, МВС, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в областях) у конкретні періоди (сукупно не менше одного року з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року та у період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року і не були звільнені за власним бажанням);

— які були обрані і працювали на керівних посадах компартії, починаючи з секретаря райкому і вище, керівних посадах починаючи з секретаря ЦК ЛКСМУ і вище, були штатними працівниками чи негласними агентами КДБ, закінчили вищі навчальні заклади КДБ, крім технічних спеціальностей.

Крім того, особи, на яких поширюється зазначений вид заборон, на основі перегляду їх особових справ, підлягали звільненню з посад у 10-денний термін з моменту набрання чинності Законом.

Особливістю другого виду заборон є те, що вони застосовується за рішенням суду до осіб, які своїми діями чи бездіяльністю сприяли узурпації влади Президентом  Януковичем В.Ф., співпрацювали зі спецслужбами інших держав, закликали публічно до порушення територіальної цілісності, розпалювали міжнаціональну ворожнечу.

Сама процедура очищення влади поділяється на декілька етапів.

Так, після набрання чинності Закону у 10-денний термін, як зазначалося вище, підлягали звільненню особи, до яких застосована заборона, визначена частиною третьою статті 1 Закону на основі перевірки їх особових справ на предмет зайняття ними відповідних посад.

Решта осіб уже проходять чи проходитимуть відповідні перевірки у порядку та строки визначені Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» (далі — розпорядження).

Перевірки відповідно до розпорядження розпочались з листопада 2014 року та триватимуть до грудня 2016 року залежно від категорії осіб, що перевірятимуться. Під час їх проведення перевірці підлягають відомості щодо незастосування до особи заборон (зокрема, щодо зайняття у визначені періоди відповідних посад, наявності щодо осіб рішення суду) та достовірність відомостей щодо наявного майна, вказаного у декларації, доходам, отриманим із законних джерел.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (із змінами) затверджено Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (далі – Порядок), який визначає механізм проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування вище згаданих заборон, а також перелік органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування таких заборон.

Відповідно до чинного законодавства, керівник кожного органу, у якому має бути проведено перевірку, приймає рішення про початок проведення перевірки у органі. При цьому у органах, які мають розгалужену та багато чисельну структуру  з метою чіткого та ефективного проведення перевірки вважаємо за доцільне розподілити осіб, що підлягають перевірці, наприклад, за територіальним принципом чи структурним поділом, із затвердженням відповідного графіку проведення таких перевірок внутрішнім наказом у органі.

Вимогами законодавства передбачено що вищезазначене рішення про початок проведення перевірки має обов’язково бути оприлюднене в день його прийняття, а усі особи (працівники органу), що підлягають перевірці ознайомлені із ним. Адже саме від дати початку проведення перевірки у органі (відповідному структурному підрозділі) усі особи, які підлягають перевірці (працюють, знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та перебувають на листку непрацездатності) зобов’язані надати  у десятиденний строк до відповідального за проведення перевірки структурного підрозділу органу (зазвичай відділів кадрів) документи, передбачені пунктом 8 Порядку.

Подальші кроки реалізації проведення перевірки здійснюються вже визначеним відповідальним за її проведення структурним підрозділом органу та чітко регламентовані Порядком.

Неподання особою, яка підлягає перевірці, у визначений строк заяви, є підставою для звільнення особи з посади, що вона обіймає, не пізніш як на третій день після закінчення строку подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої відповідно частиною третьою статті 1 Закону (заборона обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), протягом десяти років з дня набрання чинності цим Законом).

Теж звільнення особи із займаної посади передбачене Порядком, не пізніш як на третій день з дня виявлення чи отримання від органів перевірки підтверджень підстав  застосування щодо особи заборон.

При цьому, слід зауважити, що для забезпечення прозорості проведення перевірки та можливості участі у ній громадськості Порядком передбачено необхідність висвітлення на офіційних веб-сайтах органу початку проведення перевірки у органі та на кожну особу окремо, а також результатів її проведення із збереженням цих даних у відкритому доступі на період перебування особи, стосовно якої проведено перевірку, на посаді (посадах) у органі.

Крім того, протягом періоду перевірки кожної особи  будь-яка фізична чи юридична особа має право надати органу компетентному у перевірці, отриманих від них відомостей про особу, що підлягає перевірці,  інформацію про:

1) достовірність вказаних у заяві відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону;

2) достовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, поданій особою за минулий рік за формою, що встановленаЗаконом України «Про засади запобігання і протидії корупції», набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

Така інформація підлягає перевірці та у разі підтвердження її достовірності враховується при визначенні результатів перевірки.

Більш повну та необхідну інформацію щодо реалізації Закону України «Про очищення влади» висвітлено на відповідному банері «Очищення влади» офіційного веб-сайту Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.  Також на головній сторінці  офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України, розміщено банер «Очищення влади», де можна ознайомитися з нормативно-правовими актами, що регулюють процедуру очищення влади, з відомостями, занесеними до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», адресами органів влади, що здійснюють перевірки, інформацією про діяльність громадської ради при Міністерстві юстиції України з питань люстрації, відомостями про осіб, що проходять перевірки, та відповідями на актуальні питання пов’язані з проведенням відповідної перевірки.

В.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області А.А.Данов