image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Реформа у зв’язках між органами державної влади і громадянами

ministerstvo-yustitsiyi-ukrayiniБазовим законодавчим актом у сфері практичної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб є Закон України «Про звернення громадян» прийнятий у 1992 році.  Практика застосування Закону виявила низку недоліків у цій сфері та викликала необхідність удосконалення механізму реалізації права громадян на звернення.  У липні 2015 року  у цей Закон були  внесені  зміни щодо електронного звернення та електронної петиції,  з якими громадяни тепер можуть звертатися до органів державної влади за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії”, а також з використанням Інтернету та засобів електронного зв’язку.  На сьогодні громадянами широко використовується реалізація відповідних змін у Законі щодо петицій до Президента України. Також громадяни з кожним роком все більше використовують таку можливість як звернення до Урядового контактного центру, що діє з 2009 року при Кабінеті Міністрів України.  Але цього недостатньо у демократичному суспільстві. Аналіз механізмів правової бази для практичної реалізації громадянами наданого їм права свідчіть про їх відсталість від сьогодення та не відповідає європейським стандартам.

Для створення оперативного задоволення суспільних потреб, захисту законних прав та інтересів громадян відповідно до європейських принципів державного управління  Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 02.12.2015 року №1269-р схвалив Концепцію створення Національного контактного центру та зобов’язав відповідні центральні органи влади, одним із яких є Міністерство юстиції України,  у двомісячний строк розробити план заходів щодо її реалізації, виконання якої передбачається у три етапи у період 2016-2017 років.  Реалізації Концепції дасть змогу:

забезпечити створення можливості для громадян звертатися до органів державної влади за принципом “єдиного вікна” та отримувати відповідь від органу, уповноваженого вирішувати порушені питання;

забезпечити оперативність реагування на проблемні питання, порушені у телефонних та електронних зверненнях громадян, скоротити строки з моменту надходження звернення до моменту вирішення порушених у ньому питань;

оптимізувати бюджетні витрати, заощадити державні кошти за рахунок утворення Національного контактного центру на базі Урядового контактного центру, зменшити видатки на роботу із зверненнями громадян в органах державної влади;

підвищити ефективність державного управління, якість рішень з найважливіших питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості, а також роботи органів державної влади;

комплексно вирішувати проблемні питання, з якими  громадяни звертаються до органів державної влади;

прогнозувати виникнення проблемних питань, що можуть спричинити соціальну напругу загалом у суспільстві, а також в окремих регіонах, областях;

підвищити рівень довіри громадян до органів державної влади.

 

Начальник відділу організаційної роботи, документування та контролю Головного

територіального управління юстиції у Запорізькій області  І.М.Пісецька