image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Щодо можливості оформлення спадкових прав уповноваженими посадовими особами органів місцевого самоврядування

ministerstvo-yustitsiyi-ukrayiniЗ 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 20.10.2014 № 1709-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування» (далі – Закон), відповідно до положень якого органи місцевого самоврядування наділяються повноваженнями щодо оформлення спадкових прав.

Вчинення таких нотаріальних дій, як видача свідоцтва про право на спадщину та/або свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя уповноважена, посадова особа органу місцевого самоврядування вправі здійснювати за певних умов. Така особа повинна мати вищу юридичну освіту, досвід роботи у галузі права не менше трьох років, пройти протягом року стажування у державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса, завершити навчання щодо роботи з єдиними та державними реєстрами, що функціонують в системі Міністерства юстиції України, та скласти іспит із спадкового права у порядку, встановленому Міністерством юстиції України (підпункт 2 частини другої розділу І Закону).

З метою належної реалізації положень Закону, Міністерством юстиції України було розроблено низку наказів, серед яких наказ Міністерства юстиції України від 25.05.2015 за № 779/5 яким затверджено Порядок проходження уповноваженими посадовими особами органу місцевого самоврядування стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав, який набув чинності 01.01.2016.   Цей Порядок визначає механізм проходження стажування уповноваженими посадовими особами органів місцевого самоврядування у державних нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів з метою набуття такими особами практичного досвіду та професійного рівня щодо вчинення ними нотаріальних дій з питань оформлення спадкових прав.Уповноважена посадова особа органу місцевого самоврядування  для отримання свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав повинна пройти стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса  та успішно скласти іспит у комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування.

До стажування допускаються дієздатні особи, які мають вищу юридичну освіту та стаж роботи у галузі права не менше трьох років.

При цьому, за уповноваженою посадовою особою, направленою на стажування органом місцевого самоврядування, зберігається місце роботи (посада) і проводяться виплати, передбачені законодавством.

Орган місцевого самоврядування нашої області, який має намір направити уповноважену посадову особу для проходження стажування, надсилає до територіального управління юстиції відповідне подання.

Керівником стажування може бути державний нотаріус, який має стаж роботи нотаріусом не менше п’яти років та до якого не застосовувались дисциплінарні стягнення протягом останнього року роботи; приватний нотаріус, який має стаж роботи нотаріусом не менше п’яти років та діяльність якого не зупинялась протягом останнього року роботи.

Контроль за проведенням стажування, виконанням індивідуального плану стажистом здійснюють керівник стажування, а також працівник структурного підрозділу відповідного управління юстиції, до компетенції якого належать питання нотаріату.

За результатами проходження стажування керівник стажування складає висновок про проходження стажування і подає його на затвердження начальнику управління юстиції.

У разі затвердження вказаного висновку вважається, що стажист пройшов стажування. У разі незатвердження вказаного висновку має бути винесена вмотивована відмова начальника управління юстиції, що направляється стажисту, який не пройшов стажування, у п’ятиденний строк.

Вказана відмова може бути оскаржена у судовому порядку.

Стажист, який не пройшов стажування, може повторно пройти стажування на загальних підставах відповідно до вимог цього Порядку.

Начальник відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Н.Є. Лєміш