image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Порядок вступу на державну службу

ministerstvo-yustitsiyi-ukrayiniПроцедура вступу на державну службу регулюється Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889).

У відповідності до статті 21 Закону №889, вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків передбачених зазначеним Законом.

Процедура проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246.

Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на вакантну посаду державної служби на основі оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:

магістра — для посад категорій «А» і «Б»;

бакалавра, молодшого бакалавра — для посад категорії «В» (ч. 1 ст. 19 Закону № 889).

Повноліття в Україні настає у віці 18 років (ч. 1 ст. 34 Цивільного кодексу України, ст. 6 Сімейного кодексу України).

Перелік документів, що підтверджують громадянство України, наведено у статті 5 Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III.

Державною мовою в Україні є українська мова (ч. 1 ст. 10 Конституції України). Вільне володіння державною мовою офіційно підтверджуватиметься за результатами атестації, порядок проведення якої має бути затверджений КМУ (абз. 2 пп. 4 п. 15 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889). Норма про обов’язкове подання посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби (п. 5 ч. 1 ст. 25 Закону № 889) набирає чинності з 01.05.2017 (абз. 3 п. 1 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889).

Ступені вищої освіти у статті 19 Закону № 889 наведено відповідно до статті 5 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (далі — Закон № 1556). Закон № 1556 не передбачає присудження таких ступенів вищої освіти, як спеціаліст та молодший спеціаліст. Їх не зазначено і в частині першій статті 19 Закону № 889. Яким ступеням вищої освіти, передбаченим Законом № 1556, відповідають освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти «спеціаліст» і «молодший спеціаліст»? Відповідь знаходимо у розділі XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1556, де встановлено, що після набрання чинності цим законом:

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра (пп. 2 п. 2);

диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра (пп. 4 п. 2).

Згідно частини 2 статті 38 Конституції України, громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби.

Під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-які форми дискримінації, визначені законодавством (ч. 3 ст. 19 Закону № 889).

Обмеження щодо прийняття на державну службу встановлені частиною другою статті 19, а також іншими статями Закону № 889.

На державну службу не може вступити особа, яка:

досягла 65-річного віку;

в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

має громадянство іншої держави;

не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII (ч. 2 ст. 19 Закону № 889).

Забороняється прийняття на державну службу особи, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення умисного злочину.

Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи (ч. 1 ст. 32 Закону № 889).

Відповідно до Закону № 889 є обмеження політичної активності та заборона бути депутатом місцевої ради для державних службовців категорії «А» (вищий корпус державної служби). Державний службовець категорії «А» не має права:

бути членом політичної партії — на час проходження державної служби особа зупиняє членство в політичній партії (п. 1 ч. 3 ст. 10 Закону № 889; див. роз’яснення Нацдержслужби від 17.05.2016 № 9-р/з);

суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради (п. 3 ч. 3 ст. 10 Закону № 889; роз’яснення Нацдержслужби від 20.05.2016 № 10-р/з).

Усім державним службовцям заборонено обіймати посади в керівних органах політичної партії (п. 2 ч. 3 ст. 10 Закону № 889).

Загальне правило: вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу (ч. 1 ст. 21 Закону № 889). Винятки з нього (випадки прийняття без конкурсу) визначає виключно Закон № 889 (ч. 2 ст. 21).

Особливості правового статусу державних службовців та правового регулювання державної служби виявляються під час перевірок, передбачених законами України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади». За їх результатами може бути відмовлено у прийнятті на державну службу або звільнено зі служби.

Начальник управління А.А.Данов