image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

ministerstvo-yustitsiyi-ukrayiniПідготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), складається з двох етапів:

  • перший — навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;
  • другий — стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), полягає у проведенні навчальними закладами (установами) навчальних курсів з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час провадження справи про банкрутство (далі — курси) з видачею сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Проведення курсів завершується проведенням у закладі, який здійснював навчання, підсумкового заліку. Порядок проведення підсумкового заліку визначається закладом і затверджується його керівником. У разі успішної здачі заліку заклад не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня здачі заліку видає особам сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, проводиться з метою удосконалення та застосування на практиці знань, набутих під час навчання особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, та набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Стажування проходить особа, яка отримала сертифікат про проходження навчання.

Строк стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, становить не менше 6 місяців.

Особа, яка має намір пройти стажування (далі — стажист), звертається до Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі за місцем реєстрації місця проживання або місця перебування (далі — Головне територіальне управління юстиції) із заявою про надання інформації про кандидатури керівників стажування.

Інформація про кандидатури керівників стажування надається стажисту Головним територіальним управлінням юстиції у письмовій формі.

Керівником стажування особи, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, є арбітражний керуючий, який відповідає таким вимогам: має стаж здійснення діяльності арбітражного керуючого не менше 3 років, брав участь не менше ніж у 15 (у сукупності) справах про банкрутство, у практиці якого було припинення провадження у справі про банкрутство шляхом укладення мирової угоди або виконання плану санації або виконання усіх зобов’язань перед кредиторами до визнання боржника банкрутом та до якого не застосовувались дисциплінарні стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Зарахування на стажування і строк його проходження оформляються наказом керівника стажування. Керівник стажування надсилає копію цього наказу протягом 3 робочих днів з дня його видання в Головне територіальне управління юстиції за місцезнаходженням своєї контори (офісу), що є основним місцем здійснення діяльності.

Під час стажування керівник стажування залучає стажиста до надання допомоги керівнику стажування під час здійснення ним заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не менше ніж у 3 справах.

Керівник стажування може одночасно стажувати не більше 2 стажистів.

За результатами стажування керівник стажування в останній день проходження стажування складає у двох примірниках відгук про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (далі — відгук), один з яких надається стажисту, другий направляється до Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих для вирішення питання про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

Керівник стажування у тижневий строк після підписання відгуку направляє інформацію в Головне територіальне управління юстиції про закінчення стажування та про результати стажування особи, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

Начальник управління  А.А. Данов