image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Як реалізувати своє право на інформацію?

ministerstvo-yustitsiyi-ukrayiniЗаконом України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) передбачено можливість доступу до інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади та інших розпорядників публічної інформації, за запитом на інформацію.

Як один із способів отримання інформації, яка знаходиться у володінні розпорядників публічної інформації, запит на інформацію сприяє реалізації та захисту прав запитувачів інформації. Запитувачі інформації – це фізичні та юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

За допомогою запитів на інформацію можна отримати інформацію про доходи і видатки, освіту й стаж роботи чиновників, наявність у них заохочень і дисциплінарних стягнень, здійснені за рахунок бюджетних коштів закупівлі товарів і послуг, інформацію про осіб, які отримали кошти з бюджету, комунальне або державне майно, про кандидатів на виборні посади в органах місцевого самоврядування та іншу інформацію.

Згідно із Законом, запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

На практиці, найбільше запитів на інформацію надсилають до органів державної влади та інших розпорядників інформації громадяни та організації, які збирають інформацію для реалізації та захисту своїх прав, використання в своїй професійній діяльності, а також громадські активісти. Упродовж кількох років громадські організації, які контролюють діяльність органів влади у сфері доступу до інформації, здійснюють моніторинг надання відповідей на запити.

Із запитом на інформацію доцільно звертатись також у випадках, якщо вам потрібна інформація, що допоможе вирішити, до якого органу звертатись надалі. Наприклад, до Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області протягом 2016 року надходили запити про місцезнаходження виконавчого листа, який передавався з одного районного відділу державної виконавчої служби до іншого.

Запити на інформацію можна подавати, відповідно до Закону, не тільки до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, а й до юридичних осіб, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, осіб, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, суб’єктів господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями.

Таким чином, до розпорядників інформації належать державні підприємства, лікарні, дитячі садки, школи, вищі навчальні заклади, центри  надання соціальних послуг, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ «Запоріжгаз» тощо. Зазначені підприємства, установи, організації зобов’язані оприлюднювати та надавати на запит інформацію щодо використання бюджетних коштів, інформацію, пов’язану з виконанням їхніх обов’язків щодо надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, інформацію щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

До розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, прирівнюються суб’єкти господарювання, які володіють:

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

Перед поданням інформаційного запиту необхідно визначитись, яка інформація вам потрібна, який розпорядник інформації нею володіє, знайти його адресу, написати запит у довільній формі або заповнити форму запиту, яку можна завантажити з сайту розпорядника інформації або взяти у приміщенні розпорядника інформації, та відправити запит.

При цьому слід пам’ятати, що:

1) запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним;

2) запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача;

3) запит на інформацію має містити ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є, загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, у разі подання запиту в письмовій формі потрібно поставити на ньому підпис і дату;

4) у разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) ви не можете подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. Відповідь, згідно із Законом, може бути такою:

1) про задоволення запиту на інформацію;

2) про відмову в задоволенні запиту на інформацію;

3) про направлення запиту належному розпоряднику інформації;

4) про відстрочку задоволення запиту;

5) про продовження строку розгляду запиту на інформацію;

6) про необхідність відшкодувати фактичні витрати на копіювання або друк документів.

Відмову в задоволенні запиту на інформацію, відстрочку задоволення запиту, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасне надання інформації, невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону, інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача, можна оскаржити до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Отже, запит на інформацію – це простий і доволі швидкий спосіб отримання інформації про діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, інших розпорядників інформації, який дає можливість здійснювати громадський контроль за діяльністю розпорядників інформації та отримати інформацію, необхідну вам для реалізації та захисту своїх прав.

Начальник Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області    А.А. Данов