image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Проставлення апостиля на виписках з Єдиного державного реєстру

Проставлення апостиля на виписках з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, громадських формувань.

1 січня 2016 року Закон України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (Закон про держреєстрацію) викладено у новій редакції. Закон про держреєстрацію  має низку кардинальних змін, які вплинули й на діяльність у сфері державних закупівель.

Стаття 11 Закону про держреєстрацію регулює питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Згідно пункту п’ятого частини 2 зазначеної статті, відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді: виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та в електронній формі. Згідно частини 4 зазначеної статті, виписка формується за результатами проведення реєстраційної дії. Виписки для проставлення апостилю, витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі, надаються протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів.Витяги в електронній формі надаються в режимі реального часу

Тобто, виписка надається лише при проставлені апостилю або якщо даний документ є результатом надання адміністративної послуги.

Отже, якщо суб’єкт бажає отримати інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР) він може отримати її у вигляді витягу.

Відповідно до частина 5 статті 11 Закону про держреєстрацію витяги в паперовій та електронній формі мають однакову юридичну силу.

Слід зазначити, що відповідно Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 10.0.2016 №1657/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за №839/28969 у паперовій формі надаються:

  • Виписка з ЄДР для проставлення апостилю, яка надається державним реєстратором територіального органу Міністерства юстиції України;
  • Витяг з ЄДР, який надається уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації (крім державного реєстратора Міністерства юстиції України або його територіального органу), центру надання адміністративних послуг, нотаріусом.

 

Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області  на виконання Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 року № 1657/5, реалізовано можливість отримання виписок у паперовій формі для проставлення апостилю у відділах державної реєстрації актів цивільного стану.

 

У разі необхідності легалізації документи про юридичну особу, в тому числі громадське формування чи фізичну особу підприємця заявник повинен звернутися до державного реєстратора відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції  у Запорізькій області, який за допомогою програмних засобів ведення ЄДР  формує та роздруковує запит встановленого зразка, на якому заявник проставляє власний підпис (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ньому).

Під час прийняття запиту державний реєстратор відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції  у Запорізькій області встановлює особу заявника за документом, що посвідчує особу.

До впровадження програмного забезпечення ЄДР, що забезпечуватиме формування та друк запитів на отримання відомостей, такі запити про надання виписки подаються заявником шляхом заповнення бланка встановленої форми українською мовою друкованими літерами ручкою або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. (Додаток 1 до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 року № 1657/5).

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідка на постійне або тимчасове проживання.

У разі подання запиту представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

З запитом подаються дві квитанції:

— про внесення плати за надання виписки з ЄДР. Плата за надання виписки для проставлення апостилю становить 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб . Плата справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень;

— про оплату послуги з проставлення апостиля (крім випадку, коли заявник звільнений від сплати послуг з проставлення апостиля). Плата становить для громадян України, іноземців та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян та для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставляння апостилю на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян. У такому випадку заявник пред’являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, з якого відповідною посадовою особою виготовляється копія та долучається до поданої заяви.

Без квитанцій/копій документів, що підтверджує право на звільнення від сплати документи не приймаються.

Виписка оформляється та надається протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів.

Виписка з Єдиного державного реєстру, копія запиту щодо надання такої виписки та документ про оплату послуги з проставлення апостиля або копія документа, що підтверджує право на звільнення від такої сплати, державним реєстратором відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції  у Запорізькій області передаються уповноваженій посадовій особі відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області  для проставлення на такій виписці апостиля відповідно до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року №2268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за №1419/27864.

Посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів формує відповідну заяву та реєструє її у Електронному реєстрі апостилів із зазначенням дати і часу реєстрації, а також виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та розміщення їх у Електроннму реєстрі апостилів за допомогою програмних засобів його ведення в день подання Виписки. На сформованій заяві проставляння власного підпису заявником не здійснюється.

Посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль на виписці з Єдиного державного реєстру або відмовляє у його проставленні у строк до 2 робочих днів. У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів,  протягом яких  Міністерство юстиції України надсилає запит до відповідного органу, та отримує запитувану ним інформацію.

Посадова особа Міністерства юстиції України передає за допомогою засобів ведення Електронного реєстру апостилів виписки з апостилем або рішення про відмову у проставленні апостиля, а посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану в день отримання електронного апостиля візуалізує його.

Для отримання апостильованої виписки, заявник звертається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області пред’явивши документ, що посвідчує його особу.

В.о. начальника Головного

територіального управління

юстиції у Запорізькій області                                              О.С. Долгополов