image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Роз’яснення щодо деяких положень порядку призову на військову службу осіб офіцерського складу у 2017 році

 Запорізький обласний військовий комісаріат інформує, що порядок призову і проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу
 встановлений наказом Міністерства оборони України від 10.04.2009 року № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (далі — наказ МОУ № 170), а також згідно Законів України:
 від 28.06.1996 №254к/96-ВР. Конституція України;
від 25.03.1992 №2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу»(зі змінами);
від 20.12.1991 «2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
Військову службу за призовом осіб офіцерського складу впроваджено з метою до підготовки та перепідготовки офіцерів запасу за визначеними військовими спеціальностями, набуття ними практичного досвіду. Адже офіцери за призовом в обов’язковому порядку пройдуть тримісячну підготовку в навчальних центрах Збройних Сил України та після цього призначатимуться на первинні офіцерські посади до військових части, які не беруть участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.
Слід зазначити, що офіцери зазначеної категорії не залучатимуться до сил АТО без їхньої особистої згоди та укладання відповідного контракту.

 Хто може бути призваний на строкову військову службу осіб офіцерського складу?

За рішенням Міністра оборони України у 2017 році на військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), мають вищу освіту (не нижче бакалавра) і яким присвоєне первинне офіцерське звання, не проходили військової служби та служби у військовому резерві і перебувають на загальному військовому обліку. Призов буде відбуватися на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок.

 Порядок відбору офіцерів запасу для призову їх на військову службу за призивом.

 Відбір кандидатів серед офіцерів запасу на військову службу за призовом проводиться Р(М)ВК відповідно до завдання, визначеного Генеральним штабом Збройних Сил України.
Офіцери запасу, які заброньовані на період мобілізації та воєнний час, кандидатами для призову їх на військову службу за призовом осіб офіцерського складу не розглядаються.

 На який строк можуть бути призвані офіцери запасу?

Відповідно до наказу строк військової служби за призовом для осіб офіцерського складу складає 18 місяців. Варто зауважити, що початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міськрайонного) військового комісаріату. Закінченням строку служби є день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини.

 Звертаємо увагу!

Після отримання повістки про призов на військову службу офіцери запасу зобов’язані прибути у визначений пункт збору і в термін, зазначений в повістці. У разі неявки офіцерів запасу без поважних причин за викликом вони несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Наявність поважних причин для нез’явлення до пункту збору повинна бути документально підтверджена. Призов на військову службу офіцерів запасу здійснюється після обов’язкового проходження медичного огляду (Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України від 14.08.2008 року № 402). За результатами медичного огляду призову на військову службу підлягають особи, які придатні до військової служби за станом здоров’я.

Які існують підстави для відстрочки від призову на військову службу офіцерів запасу?

Відстрочка від призову на військову службу офіцерів надається особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а саме:
за сімейними обставинами;
за станом здоров’я;
для здобуття освіти;
для продовження професійної діяльності.
Офіцери запасу, яким надана відстрочка, зобов’язані щорічно до 1 жовтня подавати до військового комісаріату документ, які підтверджують право на відстрочку.

  Звільнення від призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.
    Від призову на військову службу звільняються офіцери запасу, які:
— визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
— до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;
— виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;
— мали батька та мати, рідного брата або сестру, які загинули, померли або стали інвалідами під час  проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних;
— були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від покарання.

Як виглядатиме служба офіцерів запасу?

 Усі офіцери в обов’язковому порядку протягом 3 місяців пройдуть до підготовку в навчальних закладах Міноборони. А потім їх призначать на посади у військових частинах і підрозділах, які не залучаються в АТО (якщо офіцер не виявив іншого бажання). Соціальний захист та грошове забезпечення офіцерів за призовом повністю відповідає рівню, який отримують офіцери військової служби за контрактом на первинних офіцерських посадах військових частин (близько 10 тис. грн.).

Що буде з робочим місцем офіцерів запасу, які пішли в армію?

Згідно з законодавством України офіцерам запасу, призваним на військову службу гарантується збереження місця роботи, посади та середнього заробітку (незалежно від форми власності підприємства).
Після 18 місяців проходження служби в офіцера є вибір: звільнитися і повернутися до цивільного життя, або укласти контракт зі Збройними силами.

Якими будуть наслідки неявки у військкомат?

Після отримання повістки про призов на військову службу офіцери запасу зобов’язані прибути у визначений пункт збору і в термін, зазначений в повістці. У випадку неявки офіцерів запасу без поважних причин за викликом вони несуть адміністративну і кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом. Наявність поважних причин для нез’явлення до пункту збору повинна бути документально підтверджена.
Ухилення від призову карається обмеженням волі терміном до трьох років.
Заступник військового комісара Запорізького обласного військового комісаріату по роботі з особовим складом та громадськістю підполковник Р.В.РОМАНЮК