image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Про  припинення  комунального підприємства   «Студія «Мелітопольський район»  Мелітопольської  районної  ради    Запорізької  області  шляхом ліквідації

У К Р А Ї Н А

 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

сьомого скликання

тридцять  шоста (позачергова) сесія

 Р І Ш Е Н Н Я

_________________                                                            №_________

Про  припинення  комунального підприємства   «Студія «Мелітопольський район»  Мелітопольської  районної  ради    Запорізької  області  шляхом ліквідації

Відповідно до  Цивільного  та  Господарського  кодексів  України,  Законів  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб — підприємців  та  громадських  формувань»,   у  зв’язку з переходом з аналового на цифровий формат мовлення, створенням  об’єднаних  територіальних  громад  в  районі  та обмеженими фінансовими ресурсами районного бюджету,   Мелітопольська  районна  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Припинити    КП  «Студія  «Мелітопольський  район»  Мелітопольської  районної  ради  Запорізької  області  ( далі – Студія)  шляхом  ліквідації  з  15.01.2020  року.
 1. Затвердити склад  комісії  з  припинення  Студії  ( далі – Комісія)   шляхом  ліквідації  (додається).
 1. Визначити місце знаходження  Комісії за адресою: вул.  І. Алексеєва,   буд. 5, каб.  __,   м.  Мелітополь,  Запорізька  область,  72312.
 1. Призначити головою Комісії  директора  КП  «Студія  «Мелітопольський  район»  Мелітопольської  районної  ради  Запорізької  області  Напрієнка  Олексія  Юрійовича, ідентифікаційний код _______________.
 1. Надати Комісії  всі  повноваження  щодо  ліквідації  Студії    відповідно  до  діючого  законодавства.

2

Встановити,  що  керівник  Студії  протягом  десяти  діб  з  моменту  прийняття  цього  рішення створює  реєстр  дебіторських  та  кредиторських  вимог  і  надає  їх  Комісії.

 1. Встановити строк  заявлення  кредиторами  своїх  вимог  до  Студії     два  місяці  з  дня  оприлюднення  повідомлення  про  рішення  щодо  припинення  юридичної  особи.

Вимоги  розглядаються  Комісією,  яка  приймає  відповідне  рішення.  У  разі  відмови  у  задоволенні вимоги  рішення  спрямовується  кредитору  протягом  тридцяти  днів  з  дня  її  отримання.

 1. Після завершення  ліквідації  Студії  передати   рухоме,  нерухоме  та  інше  окремо  визначене  майно  Студії,  що  перебуває  у  власності  Мелітопольської  районної  ради,    до комунального  закладу  «Районний  центр культури»   Мелітопольської  районної  ради  Запорізької  області  за  передавальними  актами  і  закріпити  на  праві  оперативного  управління.
 1. Директору Студії  Напрієнку  О.  Ю:

1)  разом  із  директором  КЗ  «Районний  центр культури»  МРР  ЗО,  за  участю  членів  ліквідаційної  комісії,   провести  інвентаризацію  майна  Студії,  підготувати  проекти  актів  передачі  майна    до  КЗ  «Районний  центр  культури»  МРР  ЗО  в  строк   до  20.11.2019  року;

2)  попередити  працівників  Студії  про  звільнення  в  строк  до 10.11. 2019  року;

3)  передати  майно  Студії  за  актом  приймання – передачі  станом  на  01.01.2020  року  до  КЗ  «Районний  центр культури»  МРР  ЗО.

4)  упорядкувати  та  підготувати  для  передачі  відділу  культури  всі  матеріали  та  архіви  за  профілем  діяльності  за  весь  період  існування  закладу  в  строк  до  01.01.2020  року.

5)  підготувати  і  впорядкувати  всі  необхідні  документи  та  матерівали,  що  передаються  на  зберігання до  державного  архіву.

 1. Управлінню фінансів  Мелітопольської  РДА  взяти  до  відома  вказане  рішення  і  врахувати  його  при  складанні  проєкту  районного  бюджету  на  2020  рік.
 1. Комісії:

1) розробити  план  заходів  з  припинення Студії  відповідно  до  чинного  законодавства;

2) повідомити  орган  державної  реєстрації  про  прийняття  цього  рішення протягом  трьох  робочих  днів  з  дати  його  прийняття;

3) протягом  місяця  з  дати  прийняття  цього  рішення  провести  інвентаризацію  всього  майна  Студії;

3

4) після  закінчення  строку  пред’явлення  вимог,  сплати  по  кредиторським  заборгованостям  і  стягнень  дебіторських  заборгованостей,  розглянути  передавальні  акти  на  майно  і  надати  їх  на  затвердження  голови  районної  ради.

5) здійснити  процедуру  припинення  Студії    та  передачу  її  майна    неприбутковому  закладу  КЗ  «Районний  центр культури»  МРР  ЗО.

6) відповідно  до  чинного  законодавства  здійснити  процедуру  звільнення  працівників.

 1. Доручити та надати право голові районної ради на  здійснення  всіх  дій  та  підписання  документів,  пов’язаних  із  припиненням  вказаного     закладу.
 1. Контроль за виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  ради  з  питань  управління  об’єктами  спільної  власності  територіальних  громад  району.

Голова  ради    О. М.  Мордик

Проєкт підготовлений відділом управління об’єктами спільної власності територіальних  громад району виконавчого апарату районної ради  Головний  спеціаліст   відділу  І. Л. Пєрєвєрзєв

Аркуш  погодження  додається

________________________________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        Рішення районної ради

    ___________  №____

 

СКЛАД КОМІСІЇ

з припинення КЗ  «Студія  Мелітопольський  район»  Мелітопольської  районної  ради  Запорізької  області шляхом ліквідації

 

Напрієнко

Олексій Юрійович ________________

 

Кучеркова

Лілія Григорівна

 

 

 

 

Члени комісії:

Анєнко

Валерій Олександрович

 

 

 

 

Баша

Олександр Миколайович

 

 

 

 

Виблова

Олена  Валеріївна

 

Краснопер

Віктор Петрович

 

 

 

 

Пєрєвєрзєв

Ігор Леонідович

 

 

 

Тішко

Олена  Андіївна

 

 

 

 

директор  Студії,  голова комісії

ідентифікаційний номер _______________ ;

 

головний бухгалтер централізованої  бухгалтерії комунального закладу «Районний центр культури» Мелітопольської районної ради Запорізької області (за згодою),  секретар  комісії, ідентифікаційний номер _______________ ;

 

 

 

депутат Мелітопольської районної ради, голова постійної комісії з питань законності, боротьби з корупцією, регламенту, депутатської діяльності та етики (за згодою), ідентифікаційний номер __________________;

 

депутат Мелітопольської районної ради, голова постійної комісії з гуманітарних питань та соціальної політики і праці, охорони здоров’я, захисту материнства та дитинства (за згодою), ідентифікаційний номер ______________;

 

головний  бухгалтер  Студії

ідентифікаційний номер ______________;

 

депутат Мелітопольської районної ради, голова постійної комісії з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району(за згодою), ідентифікаційний номер ___________;

 

головний спеціаліст відділу управління об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату Мелітопольської районної ради, ідентифікаційний номер _______________;

 

головний  бухгалтер,  начальник  фінансово – господарського  відділу  Мелітопольської  районної  ради

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу управління об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату Мелітопольської районної ради  І. Л.   Пєрєвєрзєв 

_______________________________________________________________________________________________________

Пояснювальна записка

до  проекту  рішення  Мелітопольської  районної  ради «Про  припинення  комунального підприємства   «Студія «Мелітопольський район»  Мелітопольської  районної  ради   Запорізької  області  шляхом ліквідації»

Проект  рішення  розроблено  відповідно  до Цивільного  та  Господарського  кодексів  України,  Законів  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб — підприємців  та  громадських  формувань»,   у  зв’язку з переходом з аналового на цифровий формат мовлення, створенням  об’єднаних  територіальних  громад  в  районі  та обмеженими фінансовими ресурсами районного бюджету.

Головний спеціаліст відділу управління об’єктами спільної  власності  територіальних громад  виконавчого  апарату  Мелітопольської  районної  ради І.Л. Пєрєвєрзєв