image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Обов’язок, яким не можна нехтувати

9:28 18.06.2020

«Новий день» вже писав про перенесення внаслідок карантину строків призову на строкову військову службу на травень-червень. 15 червня у Мелітопольському військкоматі розповіли про те, як саме буде організовано проведення призову цього літа.

По-перше, зважаючи на ситуацію, у 2020 році заходи призову проводяться з урахуванням обмежень, введених в Україні у зв’язку із пандемією COVID-19 та необхідністю дотри- мання карантинних заходів.

Призову, як і раніше, підлягають громадяни України чоловічої статі 18-27 років. Призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в ООС не залучаються.

Призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути туди, куди зазначено, у встановлений строк. У разі, якщо чомусь повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці під час чергового призову. Призовники, які змінили місце проживання, також зобов’язані в 7-денний строк прибути до районного чи міського військового коміса-ріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік.

Не прибути до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, призовник може лише з поважних причин, а саме: через перешкоду стихійного характеру, через хворобу або інші обставини, які позбавили можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк, а також смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин, умисне зіпсування, несвоєчасне подання до облікового органу відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади, призовники притягуються до адміністративної відповідальності згідно із законодавством. У разі неявки призовника без поважних причин у строки, що встановлені військовим комісаріатом та вказані у повістці, до збірного пункту для відправлення у військову частину, йому за-грожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років (кримінальний кодекс України, ст. 335).

Призову на строкову службу не підлягають громадя- ни України, які за рішенням районної чи міської призовної комісії відповідно до цього Закону отримують відстроч- ки за сімейними обставина- ми (непрацездатні батьки, неповнолітні брати або сестри, дитина до 3-х років, двоє і більше дітей, вагітна дру-жина), за станом здоров’я (до одного року, які визнані тимчасово непридатними до військової служби), для здобуття освіти (в усіх навчальних закладах з денною формою навчання, крім загальноосвітніх та ПТУ — до 21 року, в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі з відри- вом або без відриву), для продовження професійної діяльності (педагогічні з вищою освітою та медичні працівники у сільській місцевості за умови повного навантаження, зареєстровані священнослужителі, сільські, селищні, міські голови, кандидати (доктори) наук, які працюють за цим напрямком, резервісти, працівники органів внутрішніх справ).

Є також категорія гро- мадян, які взагалі звільня- ються від призову. Це ті, хто — не може служити за станом здоров’я (визнані не придатними до військової служби);

— виконали обов’язки служби у резерві (1-2 контракти);

— в кого батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або ста- ли інвалідами під час проходження військової служби або зборів;

— до набуття громадян- ства України вже пройшли військову службу в інших державах;

— були засуджені до позбавлення (обмеження) волі;

— після закінчення вишу отримали військове (спеціальне) офіцерське звання.

Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджене відповідними документами, які подаються призовниками до військового комісаріату зараз і щороку до 1 жовтня.