image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Роз’яснення ПрАТ «Мелітопольгаз» щодо формування тарифу на розподіл природного газу

У зв’язку з резонансом, який викликало проведення відкритого обговорення проекту структури тарифу на послуги розподілу природного газу для ПрАТ «Мелітопольгаз», адміністрація підприємства звертається до своїх споживачів з такими роз’ясненнями.

ПрАТ «Мелітопольгаз» на підставі договору «Про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства з газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва» від 20.03.2013р. №31/32/8, укладеного з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, та ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території міста Мелітополь, Мелітопольського, Веселівського та Приазовського районів, затвердженої постановою НКРЕКП №1060 від 31.08.2017р.,здійснює обслуговуванням переданих йомугазорозподільних мереж. Цим договором, зокрема, передбачається обов’язок підприємства виконувати роботи, пов’язані з поліпшенням, відновленням, ремонтом, реконструкцією та технічним обслуговуванням, відповідно до вимог чинного законодавства України, а також забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації.

Розрахунок проекту тарифу на послуги розподілу природного газу ПрАТ «Мелітопольгаз»,виконано на підставі Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №236 від 25.02.2016р. (зі змінами), яку розроблено відповідно до Податкового кодексу України, законів України «Про ринок природного газу», «Про природні монополії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Величина тарифу визначається як відношення планової річної тарифної виручки до величини загальної планової річної замовленої потужності розподілу природного газу, визначеного з урахуванням вимог гл. 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженому постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015р.

Проект тарифу ПрАТ «Мелітопольгаз» включає обґрунтовані потреби підприємства з урахуванням, зокрема, нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, норм амортизації, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), прогнозного індексу цін виробників промислової продукції і споживчих цін, фактичних витрат, отриманих у попередніх періодах, кількості газопроводів і споруд на них, ГГРП (головних газорегуляторних пунктів), ГРП (газорегуляторних пунктів), ШРП (шафових регуляторних пунктів газу), які забезпечують транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів, кількості газифікованих об’єктів побутових та непобутових споживачів тощо. Основною складовою матеріальних витрат підприємства є витрати на забезпечення нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійснені розподілу природного газу Величина їх визначається з урахуванням даних моніторингу та аналізу тенденцій зміни ціни природного газу на нерегульованому сегменті оптового ринку природного газу та розмірів, встановлених НКРЕКП.На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 6 листопада 2020 року постановою №2033 було затверджено Методику визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу (розміщено на сайті НКРЕКП за посиланням http://www.nerc.gov.ua/?id=55671), яка визначає порядок розрахунку розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу. Крім того, цією постановою були внесені зміни до деяких постанов НКРЕКП, зокрема, до глави 6 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних систем (затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2494), де п. 2 викладено у такій редакції: «Річні розміри нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу для кожного оператора газорозподільної системи, які враховуються при встановленні тарифів на послуги розподілу природного газу, визначаються згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою НКРЕКП від 06.11.2020 року№2033».

Витрати на оплату праці були визначені відповідно до Закону України «Про оплату праці», з урахуванням приведення середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника до рівня, передбаченого третім абзацом п.2 розділу VIМетодики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, тобто до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості Запорізької області. Розділ IV вищевказаної Методики передбачає визначення річних витрат на оплату праці, що включаються в тариф, за затвердженимиформулами. Слід зазначити, що ця Методика, зокрема, передбачає також використання у розрахунках коефіцієнту, що застосовується НКРЕКП в однаковому розмірі для газорозподільних підприємств з метою обмеження зростання витрат на оплату праці з урахуванням стану економіки держави в умовах фінансово-економічної кризи.

Стосовно величини прибутку, що включена у тариф, повідомляємо, що згідно з абзацом 5 розділу IV Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, планований прибуток, що включається до тарифної виручки, може враховувати, зокрема, фінансування компенсації витрат (збитків),яких зазнало підприємство. Сума збитків, отриманих ПрАТ «Мелітопольгаз» за 2018-2019 роки, пов’язана, перш за все, з несвоєчасним коригуванням НКРЕКП тарифу на розподіл, що діяв протягом вказаного періоду, до економічно обґрунтованого рівня. Внаслідок зниження обсягів споживання, пов’язаногоіз більштеплимипогоднимиумовамирегіону, економією та переходом на альтернативні види опалення, підприємство недоотримувало тарифну виручку. Крім того, така ситуація не дозволяла відшкодовувати фактичні витрати підприємства на закупівлю природного газу на виробничо-технологічні витрати та нормовані втрати (ВТВ).Вартість природного газу на ці потреби, передбачена у затвердженому тарифі, складала 5974,7 грн. за 1000 м3 (без ПДВ), тоді як середня фактична ціна за 2018 рік склала 10537,5грн.за 1000 м3 (без ПДВ), 2019 рік – 7778,9 грн. за 1000 м3 (без ПДВ). Відсутність фінансової можливості в повному обсязі розраховуватись з оператором газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз»за обсяги балансування обсягів природного газу на ВТВ, призвела до утворення значної суми заборгованості та судових позовів з боку постачальника до ПрАТ «Мелітопольгаз» з метою її відшкодуваннята блокування протягом 2018-2020 роківрахунків підприємства з метою примусового стягнення. Необхідність включення цих витрат до прибутку дозволить відшкодувати утворену заборгованість.

Наприкінець адміністрація ПрАТ «Мелітопольгаз» хоче наголосити, щовсі елементи структури тарифу розраховані підприємством з урахуванням норм діючого законодавства, величини економічно обґрунтованих витрат, є прозорими та мають логічне пояснення необхідності їх включення, а рішення про затвердження та величину тарифу приймається НКРЕКП на засіданнях, що проводяться у формі відкритих слухань, згідно з процедурою, встановленоюПорядком проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП, затвердженого постановою НКРЕКП №866 від 30.06.2017р.